Jumaat, 14 Jun 2024 / 7 Zulhijah 1445H
Laman Web Rasmi

Jabatan Laut Malaysia

Dasar Kualiti

Dasar Kualiti Jabatan Laut

Jabatan Laut Malaysia bertekad menyediakan perkhidmatan pengangkutan maritim yang berkualiti dengan memenuhi keperluan peraturan dan perundangan untuk mencapai tahap kepuasan pelanggan melalui penambahbaikan sistem pengurusan kualiti secara berterusan.

Objektif Kualiti

Dalam pelaksanaan dasar kualiti, JLM menekankan terhadap memenuhi semua keperluan-keperluan pihak berkepentingan serta memastikan penambahbaikan berterusan dalam keberkesanan sistem pengurusan kualiti Jabatan Laut Malaysia. JLM menetapkan objektif-objetif kualiti yang bersesuaian dengan skop pelaksanaan MS ISO 9001:2015. Objektif-objektif tersebut ditetapkan dan dibincangkan setiap tahun dalam mesyuarat kajian semula pengurusan

 • Mengadakan peperiksaan perakuan kekompetenan sekurang-kurangnya 6 kali setahun bagi setiap gred.

 • Menentukan kelayakan menduduki peperiksaan dalam masa 1 minggu dari tarikh permohonan diterima.

 • Meluluskan perakuan kekompetenan dalam masa 14 hari bekerja dari tarikh permohonan diterima.

 • Mengeluarkan perakuan pengiktirafan dalam masa 1 hari bekerja dari tarikh permohonan diterima.

Pendaftaran Kapal

 • Memproses dan mengeluarkan Sijil Pendaftaran Kapal dalam tempoh 3 hari bekerja selepas permohonan lengkap diterima.
 • Memastikan kerja-kerja ukur hidrografi dijalankan 100% menepati perancangan yang ditetapkan mengikut jadual survei tahunan dalam tempoh setahun.

 • Memastikan kesiapsiagaan fleet Jabatan sentiasa berada pada tahap ketersediaan 75%.

Memastikan keberkesanan alat bantuan pelayaran iaitu “availability/reliability” mencapai tahap mengikut panduan International Association of Lighthouse Authorities (IALA) seperti yang dinyatakan di bawah ini:

 • Kategori 1 – Rumah api. Ketersediaan sekurang-kurangnya 99%.

 • Kategori 2 – Tandarah suar. Ketersediaan sekurang-kurangnya 98%.

 • Kategori 3 – Pelampung pandu berlampu. Ketersediaan sekurang-kurangnya 97%.

Pengendalian Kursus
 • Menjalankan sekurang-kurangnya 80% kursus yang dijadualkan.
 • Mendapatkan skor purata penilaian:-
  1. Tidak kurang daripada 7.5 dalam skala 1 hingga 10 bagi skor purata pencapaian pelaksanaan kursus.
  2. Tidak kurang daripada 7.5 dalam skala 1 hingga 10 bagi skor purata pencapaian penyediaan makan/minum.
  3. Tidak kurang daripada 7.5 dalam skala 1 hingga 10 bagi skor purata pencapaian penyediaan asrama.
  4. Tidak kurang daripada 7.5 dalam skala 1 hingga 10 bagi skor purata pencapaian kemudahan latihan.
  5. Tidak kurang daripada 7.5 dalam skala 1 hingga 10 bagi skor purata pencapaian penceramah kursus.
 • Pengurusan bayaran dibuat dalam tempoh 14 hari bekerja..

 • Mencapai 85% tahap kepuasan pelanggan.

 • Melaksanakan tindakan ke atas aduan dalam tempoh 14 hari bekerja.

 • Penilaian prestasi penyedia luar mencapai tahap tiga (3) (memuaskan) dan ke atas.

 • Setiap stok hendaklah direkodkan dalam tempoh dua (2) minggu dari tarikh pengesahan penerimaan.

 • Pendaftaran/penyelenggaraan kata laluan dilaksanakan dalam tempoh masa dua (2) hari selepas permohonan lengkap diterima.

Langganan E-mel Laman Web Jabatan Laut Malaysia

Subscription Form

Sekiranya anda ingin berhenti melanggan , klik link berhenti langganan pada emel yang dihantar.

Warga JLM
Warga Awam
Langgan
Skip to content