Jumaat, 14 Jun 2024 / 7 Zulhijah 1445H
Laman Web Rasmi

Jabatan Laut Malaysia

Bahagian Pendaftaran Kapal (BPK)

Pengenalan

Objektif

Memastikan pengurusan operasi pendaftaran dapat dikendalikan secara cekap dan berkesan mengikut peruntukan di bawah Ordinan Perkapalan Saudagar 1952 dan peraturan yang berkuatkuasa.

Fungsi

 • Menyelaras dan memantau aktiviti pendaftaran kapal di peringkat Ibu Pejabat Laut dan Pejabat Pendaftar Kapal:

  • Pendaftaran Kapal Malaysia

  • Pendaftaran Kapal Antarabangsa Malaysia

  • Pendaftaran Kapal Layar Antarabangsa Langkawi

  • Pendaftaran Kapal Boleh Tamat

 • Mengawal selia urusan pelesenan bot.

 • Menjalankan pemeriksaan terhadap pengesahan pendaftaran kapal di Malaysia.

Aktiviti

 • Mengeluarkan Sijil Pemeriksaan Kapal.

 • Menyediakan perangkaan yang berkaitan dengan pendaftaran kapal untuk kegunaan industri maritim di Malaysia.

 • Menyelaras, memantau dan meluluskan permohonan dan kelulusan nama kapal serta mendaftarkan kapal berdasarkan penelitian dokumen, pelan dan sistem pendaftaran kapal.

 • Menganalisis kertas cadangan berkaitan pembangunan dasar perkapalan.

 • Menyelaras dan memantau Pemeriksaaan Nota Ukiran & Penandaan Kapal di dalam dan Luar Negara bagi tujuan pendaftaran kapal kekal (Permanent Ship Registry) dibawah sistem pendaftaran kapal.

 • Menyelaras dan memudahcara aktiviti pengesahan status dan keaslian (genuinnity) dengan Negara pengeluar sijil pembatalan pendaftaran kapal (deletion certificate) untuk tujuan mendaftarkan kapal di Malaysia.

 • Menyelaras, memantau dan memudahcara urusan gadaian kapal dan semakan status gadaian/muflis dengan pihak-pihak yang memberi gadaian kepada pemilik-pemilik kapal, pihak yang berkepentingan, Suruhanjaya Syarikat Malaysia dan Mahkamah Admiralty.

 • Menyelaras dan memantau pemeriksaan bot/kapal bagi tujuan pendaftaran kapal dan pelesenan bot.

 • Menyelaras, memudahcara dan membantu mana-mana agensi penguatkuasaan/organisasi berkepentingan dalam mendapatkan maklumat berkaitan pelesenan bot dan pendaftaran kapal.

 • Menyelaras, memudahcara dan membantu pihak yang berkepentingan dengan membekalkan maklumat berkaitan pelesenan bot dan pendaftaran kapal bagi tujuan pengeluaran transkrip kapal.

Image hover effect image

Rumah Api

Rumah Api Kuala Selangor

Langganan E-mel Laman Web Jabatan Laut Malaysia

Subscription Form

Sekiranya anda ingin berhenti melanggan , klik link berhenti langganan pada emel yang dihantar.

Warga JLM
Warga Awam
Langgan
Skip to content