Jumaat, 14 Jun 2024 / 7 Zulhijah 1445H
Laman Web Rasmi

Jabatan Laut Malaysia

Bahagian Pembangunan Perkapalan & Pelaut (BPPP)

Pengenalan

Objektif

Merancang, menganalisa dan memperakui pengurusan dan aktiviti sistem pengangkutan maritim yang memfokuskan kepada pembangunan perkapalan dan pelaut selaras dengan keperluan industri berdasarkan kepada perundangan Nasional dan Antabangsa.

Fungsi

  • Merangka dan merancang pembangunan dasar perkapalan dan pelaut.

  • Menggubal undang-undang, peraturan dan kaedah yang berkaitan dengan pembangunan perkapalan dan pelaut.

Aktiviti

  • Merancang halatuju Tabung Pembangunan Perkapalan Malaysia.

  • Mentadbir IMO Global Integrated Shipping Information System (GISIS) di peringkat Jabatan Laut Malaysia.

  • Merancang pelaksanaan Malaysia Shipping Master Plan.

  • Menganalisis kertas cadangan berkaitan pembangunan dasar perkapalan dan pelaut.

  • Merancang halatuju pembangunan Kumpulan Wang Pusat Perdagangan Laut.

  • Mentadbir Pusat Pengurusan Pelaut (Seafarer Management Center).

  • Menetapkan dasar penubuhan institusi latihan maritim dan agensi pembekal pelaut di Malaysia.

  • Merangka dan mewujudkan peraturan berkaitan perkapalan dan pelaut.

Image hover effect image

Rumah Api

Rumah Api Kuala Selangor

Langganan E-mel Laman Web Jabatan Laut Malaysia

Subscription Form

Sekiranya anda ingin berhenti melanggan , klik link berhenti langganan pada emel yang dihantar.

Warga JLM
Warga Awam
Langgan
Skip to content