Jumaat, 14 Jun 2024 / 7 Zulhijah 1445H
Laman Web Rasmi

Jabatan Laut Malaysia

Bahagian Keselamatan, Sekuriti & Alam Sekitar

Pengenalan

Objektif

Merancang, menganalisis, memperakui dan memberi khidmat nasihat Sistem Pengangkutan Maritim yang memfokuskan kepada aktiviti keselamatan, sekuriti dan alam sekitar marin berdasarkan kepada perundangan Nasional dan Antarabangsa.

Fungsi

  • Menyedia dan menggubal undang-undang, peraturan, kaedah dan garis panduan yang baharu dan sedia ada di peringkat Nasional berdasarkan kepada perundangan Antarabangsa yang diterimapakai.

Aktiviti

  • Menyedia dan menggubal undang-undang, peraturan, kaedah dan garis panduan yang baharu di peringkat Nasional berdasarkan kepada perundangan Antarabangsa yang diterimapakai.

  • Menganalisis, mengemaskini, dan menambahnilai undang-undang, peraturan, kaedah dan garis panduan sedia ada di peringkat Nasional berdasarkan kepada perundangan Antarabangsa yang diterimapakai.

  • Meneraju, menyelaras dan memudahcara Task Force Committee berhubung perbincangan Konvensyen Antarabangsa dan ratifikasi serta penerimaan di peringkat Nasional.

  • Merangka dan mengelola konsultansi dan kajian impak bersama pihak berkepentingan untuk mengukur maklumbalas dari pemain industri merangkumi kesan atau impak ke atas modal dan kos operasi.

  • Memantau, menyelaras, memperakui dan mengurus hal-ehwal perhubungan Sistem Pengangkutan Maritim.

Image hover effect image

Rumah Api

Rumah Api Kuala Selangor

Langganan E-mel Laman Web Jabatan Laut Malaysia

Subscription Form

Sekiranya anda ingin berhenti melanggan , klik link berhenti langganan pada emel yang dihantar.

Warga JLM
Warga Awam
Langgan
Skip to content