Jumaat, 14 Jun 2024 / 7 Zulhijah 1445H
Laman Web Rasmi

Jabatan Laut Malaysia

Bahagian Keselamatan Pelayaran & Komunikasi Maritim (BKPKM)

Pengenalan

Objektif

Merancang, merangka dan menganalisis sistem pengangkutan maritim yang memfokuskan kepada aktiviti keselamatan pelayaran dan komunikasi maritim berdasarkan kepada perundangan Nasional dan Antarabangsa.

Fungsi

  • Merancang dan mengawalselia sistem Keselamatan Pelayaran Dan Komunikasi Maritim.

  • Merancang, merangka dan meninjau kerjasama dan hubungan dua hala dengan negara luar dalam bidang keselamatan pelayaran.

  • Merangka dan memacu kajian dan penilaian keselamatan pelayaran, keperluan infrastruktur termasuk peralatan bantuan pelayaran dari masa ke semasa.

Aktiviti

  • Menjalankan kajian analisis risiko dan penilaian berkaitan keselamatan pelayaran, sistem komunikasi maritim dan keperluan survey hidrografi.

  • Menghadiri mesyuarat-mesyuarat perundingan dalam dan luar negara diperingkat ASEAN, IALA, IHO,IMO.

  • Menggotai Jawatankuasa Induk Vessel Traffic Services Competent Authority, Tripartite Technical Expert Group (TTEG), Cooperative Merchanism termasuk Aids To Navigations Funds.

Image hover effect image

Rumah Api

Rumah Api Kuala Selangor

Langganan E-mel Laman Web Jabatan Laut Malaysia

Subscription Form

Sekiranya anda ingin berhenti melanggan , klik link berhenti langganan pada emel yang dihantar.

Warga JLM
Warga Awam
Langgan
Skip to content