LAMAN UTAMA

Sistem Laluan Kapal

Skim Pemisahan Trafik

Skim Pemisahan Trafik (SPK) adalah kawasan dimana peraturan bagi navigasi kapal telah ditetapkan. Setiap SPK telah ditentukan laluan khas bagi memastikan kapal yang sedang belayar mematuhi arah yang sama.

SPK biasanya ditetapkan di kawasan di mana terdapat pergerakan kapal yang banyak dalam arah yang berlainan dan menyebabkan risiko perlanggaran amat tinggi. Maklumat bagi SPK dan system laluan ini boleh diperoleh dalam carta Armiralty.

Sejarah Penubuhan SPK di Selat Melaka

  • Merujuk kepada keputusan mesyuarat 18th Tripartite Technical Expert Group (TTEG) yang telah dijalankan di Kuala Lumpur pada tahun 1993 bagi mengkaji system laluan kapal sedia ada, satu kumpulan kerja TTEG telah diwujudkan;
  • Pada tahun 1994, cadangan ini telah diluluskan oleh Negara Litoral dan akan dihantar oleh Malaysia kepada IMO pada Sesi ke 41, Keselamatan Navigasi;
  • Diluluskan di IMO, Sub-Com on Safety Of Navigation on 43rd Session – May 1998;
  • Digunapakai di IMO, Maritime Safety Com 69th Session pada 26th Mei 1998 SN/Circ.201;
  • Berkuatkuasa pada 0000 Hours UTC, 1 Disember 1998.