SOALAN LAZIM

Bahagian Pengurusan Trafik & Bantuan Pelayaran

1.  Apakah fungsi utama Perkhidmatan Trafik Maritim oleh Jabatan Laut Malaysia (JLM)?

 1. Memantau lalu lintas perkapalan di Selat Melaka
 2. Amaran Keselamatan Pelayaran (NAVTEX)
 3. Pusat Komunikasi Maritim Malaysia( PUSKOMM) bagi pematuhan ISPS

2.  Apakah jenis kapal yang perlu mematuhi keperluan STRAITREP?

 1. Kapal melebihi 300GT
 2. Kapal panjang melebihi 50 meter
 3. Kapal yang terlibat dalam menunda atau menolak kapal lain dengan gabungan tanan kasar melebihi 300 GT atau gabungan panjang melebihi 50 meter
 4. Mana-mana kapal yang membawa kargo merbahaya seperti ditakrifkan dalam MSC.43(64)
 5. Kesemua kapal penumpang yang dilengkapi VHF tanpa mengira tanan dan panjang
 6. Mana-mana kategori kapal kurang dari panjang 50 meter atau kurang 300 GT yang dilengkapi dengan VHF dan dalam keadaan kecemasan menggunakan laluan trafik atau zon pemisah untuk mengelakkan bahaya.

3.  Siapakah Pihak berkuasa bagi kawalan STRAITREP?

Pihak berkuasa bagi kawalan dalam STRAITREP adalah seperti berikut :

 1. Sektor 1 ke Sektor 5 - VTS Klang;
 2. Sektor 6 - VTS Johor ; dan
 3. Sektor 7 ke Sektor 9 - VTS Singapura.