SOALAN LAZIM

Bahagian Pelabuhan, Logistik & Perdagangan

 1. Adakah aktiviti pemindahan kargo daripada kapal ke kapal boleh dijalankan di luar had pelabuhan?

  Tidak
   
 2. Apakah produk kargo yang tidak dibenarkan bagi aktiviti pemindahan kargo daripada kapal ke kapal?

  Produk kargo di bawah Marpol Annex II
   
 3. Di manakah senarai had pelabuhan boleh didapati?

  Di laman sesawang Jabatan Laut Malaysia
   
 4. Adakah sesuatu had pelabuhan boleh dipinda?

  Ya, boleh.