SOALAN LAZIM

Bahagian Kawalan Industri Maritim (BKIM)

 1. Apakah prosedur bagi memohon pengecualian atau lanjutan (exemption or extension) dibawah keperluan Safety of Life at Sea (SOLAS), Marine Pollution (MARPOL) Collision Regulations (COLREG), Load Line, Special Purposes Ship (SPS), High Speed Craft (HSC) Code, Mobile Offshore Drilling Unit (MODU) Code, Passenger Ship Safety Certificate (PSSC) dan Passenger certificate (PC)?

  Permohonan boleh dibuat dengan melengkapkan borang MSN 05/2008 dan mendapatkan sokongan daripada Badan Klasifikasi (Recognized Organization) yang di Iktiraf. Permohonan akan diproses dalam masa 3 hari bekerja. Borang MSN 05/2008 boleh diperolehi di laman sesawang rasmi Jabatan Laut Malaysia.
   
 2. Apakah prosedur permohonan bagi pemeriksaan kapal-kapal Malaysia yang dikelaskan dibawah Kerajaan Malaysia (KM)?

  Permohonan bagi menjalankan pemeriksaan kapal atau alat-alat kapal boleh dilakukan dengan melengkapkan borang permohonan yang boleh di dapati di laman sesawang rasmi Jabatan Laut Malaysia. Borang yang telah lengkap di isi perlu dikemukakan melalui emel atau terus kepada Bahagian Kawalan Industri Maritim.
   
 3. Apakah keperluan yang ditetapkan untuk memohon penubuhan institusi latihan maritim?

  Permohonan penubuhan institusi latihan maritim boleh merujuk kepada Nota Maklumat Panduan Marin (NMPM) 1/99.
   
 4. Apakah alamat institusi latihan maritim yang ada menawarkan kursus-kursus modular mengikut konvenysen Standard of Training Certification and Watchkeeping 1978 (Manila amendments 2010)?

  Institusi latihan maritim yang telah diluluskan oleh Jabatan Laut Malaysia dibawah keperluan konvensyen STCW 78 (Manila Amendments) seperti yang tersenarai didalam laman sesawang rasmi Jabatan Laut Malaysia dan boleh terus berhubung dengan institusi latihan maritim tersebut.
   
 5. Apakah klinik yang boleh saya rujuk untuk mendapatkan pemeriksaan perubatan sebagai pelaut?

  Anda boleh membuat pemeriksaan perubatan di mana-mana klinik panel yang telah diluluskan oleh Jabatan Laut Malaysia seperti yang tersenarai didalam laman sesawang rasmi Jabatan Laut Malaysia
   
 6. Apakah syarat-syarat untuk menjadi pengamal perubatan yang diluluskan oleh Jabatan Laut Malaysia?

  Pemohon hendaklah melengkapkan permohonan secara atas talian melalui sistem Dokumen Pelaut (SDPX) dan menyertakan dokumen seperti berikut:
  1. Satu (1) gambar warna berukuran saiz kad pengenalan;
  2. Salinan Kad Pengenalan yang diakui sah
  3. Sijil kelulusan kedoktoran yang diakui sah
  4. Sijil Malaysian Medical Council (MMC) yang diakui sah
  5. Sijil diploma/Ijazah dalam Occupational Health/ Medicine atau Sijil kursus pengenalan bidangkerja maritime yang diakui sah.
   **Anda boleh merujuk kepada NMPM 11/1999 & NMPM 17/1999 di laman sesawang rasmi Jabatan Laut Malaysia.
    
 7. Bilakah Jabatan Laut Malaysia akan mengadakan peperiksaan perakuan kekompetenan?

  Tarikh peperiksaan perakuan kekompetenan boleh didapati di Laman sesawang rasmi Jabatan Laut Malaysia atau melalui sistem Dokumen Pelaut (SDPX).
   
 8. Berapakah bayaran yang dikenakan bagi permohonan Perakuan Pengiktirafan?

  Bayaran bagi setiap permohonan Perakuan Pengiktirafan adalah mengikut jenis seperti berikut
  1. Permohonan baharu: RM 600.00
  2. Permohonan Pembaharuan: RM 600.00
  3. Rosak/Hilang: RM 600.00
   **Bayaran hendaklah dibuat dalam bentuk Cek Syarikat/ Wang Pos/ Kiriman Wang atau Bank Deraf diatas nama AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA-MOT-T
    
 9. Berapa lamakah proses pengeluaran Perakuan Pengiktirafan?

  Perakuan Pengiktirafan akan diproses dalam masa 1 hari bekerja selepas permohonan yang lengkap diterima.
   
 10. Pemegang Perakuan Kekompetenan (COC) dari Negara manakah yang layak untuk memohon Perakuan Pengiktirafan?

  Perakuan Pengiktirafan boleh dikeluarkan kepada pelaut yang memegang Perakuan Kekompetenan dari Negara luar yang menandatangani Memorandum of Understanding (MOU) dengan Malaysia.
   
 11. Berapa lamakah tempoh sahlaku Perakuan Pengiktirafan?

  Tempoh sahlaku Perakuan Pengiktirafan (COR) tidak lebih dari 1 tahun, jika sekiranya tempoh sah laku Perakuan Kekompetenan (COC) kurang dari 1 tahun, maka tempoh sah laku COR adalah mengikut tarikh tamat sah laku COC tersebut. Tempoh sah laku COC semasa permohonan COR dibuat hendaklah tidak kurang daripada enam (6) bulan bagi membolehkan COR diproses.
   
 12. Saya ingin memohon Dokumen Keanggotaan Selamat (Safe Manning Document), apakah keperluan yang perlu dipatuhi?

  Keperluan yang perlu dipatuhi bagi permohonan Dokumen Keanggotaan Selamat dinyatakan dalam NPM7/2009 dan NPM29/2011.
   
 13. Berapakah bayaran yang dikenakan bagi permohonan Dokumen Keanggotaan Selamat?

  Fi yang perlu dibayar adalah bergantung pada jenis permohonan sepertimana yang dinyatakan dalam NMPM 6/2010.
   
 14. Berapa lamakah proses pengeluaran Dokumen Keanggotaan Selamat?

  Permohonan Dokumen Keanggotaan Selamat yang lengkap akan diproses dalam tempoh 3 hari bekerja.
   
 15. Jika sebuah kapal ingin memiliki lebih dari satu Dokumen Keanggotaan Selamat, apakah keperluan yang perlu dipatuhi?

  Sebuah kapal boleh memiliki lebih dari satu Dokumen Keanggotaan Selamat bergantung kepada jenis pelayaran samaada Domestik, Pesisir Pantai atau Tanpa Had. Keperluan  yang  perlu dipatuhi adalah seperti yang digariskan dalam NPM7/2009

  .
 16. Berapa lamakah tempoh sahlaku Dokumen Keanggotaan Selamat?

  Tempoh sahlaku Dokumen Keanggotaan Selamat adalah selama lima tahun.
   
 17. Apakah prosedur permohonan kad dan buku Perkhidmatan pelaut?

  Pelaut perlu menjalani pemeriksaan perubatan di klinik panel yang di iktiraf oleh Jabatan Laut Malaysia dan membuat permohonan secara atas talian melalui sistem Dokumen Pelaut (SDPx) yang boleh di akses melalui laman sesawang rasmi Jabatan Laut Malaysia.

 18. Berapakah bayaran untuk permohonan kad Pelaut?

  Fi bagi permohonan kad pelaut boleh dirujuk melalui Nota Maklumat panduan Marin (NMPM 6/2010)