Institut Latihan Pengangkutan Laut (ILPL)

Kepada siapakah kursus-kursus di ILPL ditawarkan?

Melayu

Kursus-kursus di ILPL hanya di tawarkan kepada kakitangan jabatan sahaja. Kursus berkaitan pemakluman pemakaian konvensyen maritime antarabangsa akan hanya di tawarkan kepada agensi kerajaan atau swasta yang berkaitan sahaja. Kursus-kursus yang lain akan di tawarkan kepada agensi kerajaan/swasta pada masa hadapan.\

Apakah kursus-kursus yang terdapat di ILPL?

Melayu
  • Kursus generik iaitu kursus-kursus pentadbiran
  • Kursus fungsional iaitu kursus-kursus berkaitan fungsi Jabatan
  • Kursus-kursus dibawah Standard Training & Certification and Watchkeeping Officer (STCW)
  • Kursus-kursus dibawah International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities (IALA)
  • Kursus-kursus dibawah International Hydrographic Organization (IHO)