JLMWPL/SH/20/02

Undefined
Kerja-Kerja Pembaikan Bangunan Serta Kerja-Kerja Berkaitan Di Kuarters Kakitangan Jabatan Laut Malaysia Wilayah Persekutuan Labuan
Tarikh mula:  Khamis, 23 Januari 2020
Tarikh tutup:  Khamis, 6 Februari 2020
Syarikat Yang Berjaya:  Aren General Contractor (1991009-LB053866)
Harga Tawaran:  RM171006.50
Tarikh Keputusan:  Isnin, 9 March 2020
Tempoh Serahan / Pelaksanaan / Kontrak:  10 Minggu
Jenis tawaran:  Sebut harga