IPL 8/2019

Undefined
Kenyataan Tawaran Tender Pelupusan Aset Alih (Penjualan Kapal Terpakai M.V Permata)
Tarikh mula:  Isnin, 8 Julai 2019
Tarikh tutup:  Rabu, 31 Julai 2019
Syarikat Yang Berjaya:  Sing Kiong Hong Dockyard Sdn Bhd No. 1, Jalan 3, Sungai Antu, 96000 Sibu Sarawak
Harga Tawaran:  RM992000.00
Tarikh Keputusan:  Jumaat, 20 September 2019
Jenis tawaran:  Tender