IPL 23/2018

Melayu
Pelupusan Aset Alih Milik Lembaga Dius Api, Jabatan Laut Malaysia (Penjualan Kapal Terpakai M.V. Pemancar Dan M.V. Pendamar
Tarikh mula:  Isnin, 20 Ogos 2018
Tarikh tutup:  Isnin, 3 September 2018
Syarikat Yang Berjaya:  Sing Kiong Hong Dockyard Sdn Bhd No. 1, Jalan 3 Sungai Antu 96000 Sibu Sarawak .
Harga Tawaran:  RM6081000.00
Tarikh Keputusan:  Isnin, 8 Oktober 2018
Tempoh Serahan / Pelaksanaan / Kontrak:  14 Hari
Jenis tawaran:  Tender