FAQ

Bahagian Keselamatan Pelayaran & Komunikasi Maritim

  1. Apakah yang dimaksudkan dengan Kajian Penilaian Risiko Marin(MRA)?

    Kajian penilaian risiko merupakan suatu proses yang kompleks bagi mengenalpasti punca sesuatu risiko serta mengetahui kekerapan, kesan dan akibat sesuatu risiko itu. Pengenalpastian ini penting bagi menghurai strategi pengurusan risiko dalam meningkatkan keselamatan di laut dengan langkah pencegahan serta kawalan yang sewajarnya.

Melayu

19. Berapakah kuantiti kargo minyak yang mewajibkan sesebuah kapal untuk memiliki Sijil Insurans CLC 1992?

Melayu

Kapal yang wajib untuk memiliki Sijil Insurans CLC 1992 ialah kapal yang membawa minyak sebagai kargo yang melebihi 2,000 tan. Sila rujuk kepada Notis Perkapalan Malaysia NPM 57/2005 yang dibaca bersama dengan Notis Perkapalan Saudagar JL 4/1995 NPM 4/2014.

18. Berapakah berat Tanan Kasar (GT) kapal yang wajib untuk memiliki Sijil Insurans BCC 2011?

Melayu

Berat Tanan Kasar (GT) kapal yang wajib untuk memiliki Sijil Insurans BCC 2011 ialah semua kapal yang melebihi 1,000 GT. Sila rujuk kepada Notis Perkapalan Malaysia NPM 1/2009.

Pendaftaran Kapal Malaysia

Melayu

10. Siapakah yang layak sebagai pemilik kapal Malaysia?

Kelayakan sebagai pemilik kapal Malaysia: -

  1. Warganegara Malaysia;
  2. Jika dimiliki oleh badan korporat, hendaklah ditubuhkan di Malaysia;
  3. Mempunyai ibu pejabat di Malaysia;
  4. Majoriti (51 % atau lebih) pegangan saham dimiliki oleh warganegara Malaysia;
  5. Majoriti ahli lembaga pengarah adalah warganegara Malaysia.

11. Dimanakah kapal boleh didaftarkan? 

9. Bagaimana untuk mendaftarkan gadaian kapal?

Melayu

Terdapat dua jenis gadaian kapal yang pertama adalah “to secure principal sum and interest “ dan “to secure account current”. Permohonan untuk mendaftarkan gadaian kapal perlu menggunakan Borang 247/249/251 dan dokumen asal atau salinan diakui sah serta deed covenents. Fi yang dikenakan untuk proses ini adalah berpandukan kepada Jadual 13, Ordinan Perkapalan Saudagar 1952.

Apakah kegunaan pelampung pandu yang telah dipasangkan di sepanjang Perairan Malaysia?

Melayu

Pelampung Pandu merupakan pelampung yang terapung di permukaan air yang telah diikat dengan rantai (kili-kili) dan pemberat yang diletakkan ke dasar laut. Tujuan dipasangkan pelampung pandu ini adalah untuk menandakan had lebar alur pelayaran, penandaan kapal karam, labuhan dalam, kawasan bahaya dan lain-lain di sepanjang Perairan Malaysia yang bertujuan memberikan panduan kepada pengguna-pengguna perairan.