FAQ

Kepada siapakah kursus-kursus di ILPL ditawarkan?

Melayu

Kursus-kursus di ILPL hanya di tawarkan kepada kakitangan jabatan sahaja. Kursus berkaitan pemakluman pemakaian konvensyen maritime antarabangsa akan hanya di tawarkan kepada agensi kerajaan atau swasta yang berkaitan sahaja. Kursus-kursus yang lain akan di tawarkan kepada agensi kerajaan/swasta pada masa hadapan.\

Apakah kursus-kursus yang terdapat di ILPL?

Melayu
  • Kursus generik iaitu kursus-kursus pentadbiran
  • Kursus fungsional iaitu kursus-kursus berkaitan fungsi Jabatan
  • Kursus-kursus dibawah Standard Training & Certification and Watchkeeping Officer (STCW)
  • Kursus-kursus dibawah International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities (IALA)
  • Kursus-kursus dibawah International Hydrographic Organization (IHO)

Apakah kegunaan pelampung pandu yang telah dipasangkan di sepanjang Perairan Malaysia?

Melayu

Pelampung Pandu merupakan pelampung yang terapung di permukaan air yang telah diikat dengan rantai (kili-kili) dan pemberat yang diletakkan ke dasar laut. Tujuan dipasangkan pelampung pandu ini adalah untuk menandakan had lebar alur pelayaran, penandaan kapal karam, labuhan dalam, kawasan bahaya dan lain-lain di sepanjang Perairan Malaysia yang bertujuan memberikan panduan kepada pengguna-pengguna perairan.

Mengapa kapal perlu didaftarkan?

Melayu

Terdapat dua sebab utama mengapa kapal perlu didaftarkan. Pertama adalah untuk memaklumkan identiti pemilik kapal di samping membuktikan Bendera Negara atau Negara pendaftaran bagi sesebuah kapal. Pendaftaran juga membolehkan maklumat gadaian direkodkan / didaftarkan yang mana kapal adalah sebagai jaminan. Kapal yang berdaftar boleh menuntut keistimewaan dan perlindungan kedaulatan dari Bendera Negara di mana kapal tersebut didaftarkan.