FAQ

Kepada siapakah kursus-kursus di ILPL ditawarkan?

Kursus-kursus di ILPL hanya di tawarkan kepada kakitangan jabatan sahaja. Kursus berkaitan pemakluman pemakaian konvensyen maritime antarabangsa akan hanya di tawarkan kepada agensi kerajaan atau swasta yang berkaitan sahaja. Kursus-kursus yang lain akan di tawarkan kepada agensi kerajaan/swasta pada masa hadapan.\

Apakah kursus-kursus yang terdapat di ILPL?

  • Kursus generik iaitu kursus-kursus pentadbiran
  • Kursus fungsional iaitu kursus-kursus berkaitan fungsi Jabatan
  • Kursus-kursus dibawah Standard Training & Certification and Watchkeeping Officer (STCW)
  • Kursus-kursus dibawah International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities (IALA)
  • Kursus-kursus dibawah International Hydrographic Organization (IHO)

Bagaimanakah cara untuk saya mendapatkan kad dan buku Perkhidmatan dan kad pelaut?

Anda perlu menjalankan pemeriksaan perubatan di klinik panel yang diluluskan oleh Jabatan Laut Malaysia dan membuat permohonan secara atas talian melalui sistem Dokumen Pelaut (SDPx) dan boleh di akses melalui http://www.marine.gov.my/jlm/index.asp.

Bagaimanakah cara untuk orang tanggungan bagi Pelaut Malaysia yang telah meninggal dunia untuk membuat permohonan bantuan khairat kematian?

Permohonan bantuan khairat kematian boleh dibuat dengan merujuk Nota Panduan Marin 2/2013 dalam tempoh 3 bulan selepas kematian.

Saya merupakan seorang pelaut yang tidak mempunyai perakuan kekompetenan dan telah berkhidmat sebagai Rating selama 3 tahun dan bercadang untuk meningkatkan kompeten dalam bidang kelautan. Walaubagaimanapun, saya mempunyai masalah kekangan kewangan.

Anda boleh membuat permohononan biasiswa Kumpulan Wang Pusat Perdagangan Laut (KWPPL) untuk meningkatkan perakuan kekompetenan dengan mengisi borang permohonan yang boleh dimuat turun pada laman web Jabatan Laut Malaysia www.marine.gov.my pada Nota Panduan Marin (NMPM) 1/2013)