Sistem Kemalangan Dan Keselamatan Maritim Sejagat Malaysia (GMDSS)

GMDSS

Konsep asas GMDSS ialah untuk mencari serta menyelamat kapal atau pelaut yang mengalami kemalangan, daripada laut ke darat, dan juga memberi respon kepada isyarat kemalangan dengan kadar yang segera supaya operasi menyelamat dapat dilaksanakan dalam tempoh yang pantas.

GMDSS juga menyediakan keperluan komunikasi keselamatan jika berlaku kemalangan di laut dan juga menyebarkan maklumat keselamatan pelayaran.

NAVTEX

NAVTEX adalah merupakan khidmat cetak automatik antarabangsa bagi penyebaran maklumat untuk pelayaran atau amaran cuaca kepada kapal di laut. Ianya dibangunkan bagi menyediakan satu sistem penyampaian/penerimaan maklumat keselamatan pelayaran yang murah, ringkas dan automatik bagi kapal-kapal di laut dan perairan pantai.

NAVTEX memainkan peranan penting dalam GMDSS ia juga adalah merupakan komponen dalam World-Wide Navigational Warning Service (WWNWS). 

PANGGILAN DIGITAL PILIHAN

DSC ialah bahagian yang perlu untuk melengkapkan operasi GMDSS dan ianya digunakan untuk menghantar maklumat kemalangan/kecemasan dari kapal dan juga stesen pantai.

STESEN NAVTEX PANTAI MALAYSIA

Name/ Position B1 Characters Transmission Slot (UTC)
Penang
05-25.5N 100-
24.2E
U
0320 0720 1120
1520 1920 2320
Miri
04-25.4N 114-
01.1E
T
0310 0710 1110
1510 1910 2310
Sandakan
05-54.1N 118-
00.1E
S
0300 0700 1100
1500 1900 2300

SENARAI STESEN PANTAI BAGI KAWASAN PERAIRAN A1 (VHF-DSC)

Name/ Position
Range (nm)
Associated RCC
MMSI
Gunung Jerai
05* 47'N 100° 26'E
95
MRCC PORT KLANG
005330001
Gunung Berinchang
04° 31'N 101° 23'E
117
MRCC PORT KLANG
005330003
Ulu Kali
03° 26'N 101° 47'E
114
MRCC PORT KLANG
005330004
Gunung Ledang
02º 03'N 102° 34'E
95
MRCC PORT KLANG
005330005
Pulau Tioman
02° 48'N 104° 12'E
27
MRCC PORT KLANG
005330006
Kuala Rompin
02° 48'N 103° 29'E
38
MRCC PORT KLANG
005330007
Bukit Kemuning
04° 19'N 103° 28'E
57
MRCC PORT KLANG
005330008
Kuala Terengganu
05° 18'N 103° 08'E
55
MRCC PORT KLANG
005330009
Machang
05° 42'N 102° 17'E
70
MRCC PORT KLANG
005330010
Kuching
01° 35'N 110° 11'E
85
MRCC PORT KLANG
005330011
Bintulu
03° 13'N 113° 05'E
48
MRCC PORT KLANG
005330012
Kota Kinabalu
06° 02'N 116° 12'E
75
MRCC PORT KLANG
005330013
Labuan
05 ° 17'N 1150 ° 15'E
22
MRCC PORT KLANG
005330014