Bahagian Pendaftaran Kapal

 1. Mengapa kapal perlu didaftarkan?


  Terdapat dua sebab utama mengapa kapal perlu didaftarkan. Pertama adalah untuk memaklumkan identiti pemilik kapal di samping membuktikan Bendera Negara atau Negara pendaftaran bagi sesebuah kapal. Pendaftaran juga membolehkan maklumat gadaian direkodkan / didaftarkan yang mana kapal adalah sebagai jaminan. Kapal yang berdaftar boleh menuntut keistimewaan dan perlindungan kedaulatan dari Bendera Negara di mana kapal tersebut didaftarkan.
 2. Adakah semua kapal perlu didaftarkan?
 3. Dalam keadaan apakah, kapal perlu didaftarkan semula atau pendaftaran diperbaharui? 
 4. Apakah pindaan / perubahan pada kapal yang perlu dimaklumkan kepada Pendaftar Kapal?
 5. Bagaimanakah untuk mendaftarkan kapal?
 6. Apakah dokumen-dokumen yang diperlukan untuk tujuan pendaftaran?
 7. Bagaimana pindaan maklumat hak milik kapal boleh dilakukan?
 8. Bagaimanakah pindaan maklumat butiran kapal boleh dilakukan?
 9. Bagaimanakah untuk mendaftarkan gadaian kapal?​

Pendaftaran Kapal Malaysia 

 1. Siapakah yang layak sebagai pemilik kapal Malaysia? 
 2. Dimanakah kapal boleh didaftarkan? 

Pendaftaran Kapal Antarabangsa Malaysia 

 1. Siapakah yang layak sebagai pemilik kapal Antarabangsa Malaysia?
 2. Dimanakah kapal boleh didaftarkan di bawah Pendaftaran Kapal Antarabangsa Malaysia? 
 3. Apakah keperluan lain bagi mendaftarkan kapal di bawah pendaftaran ini? 
 4. Apakah dokumen yang diperlukan untuk permohonan Sijil Insurans WRC 2007, CLC 1992 dan BCC 2001?
 5. Berapakah bayaran yang dikenakan untuk setiap permohonan Sijil Insurans CLC 1992?
 6. Berapakah bayaran yang dikenakan untuk setiap permohonan Sijil Insurans BCC 2001?
 7. Berapakah berat Tanan Kasar (GT) kapal yang wajib untuk memiliki Sijil Insurans BCC 2011?
 8. Berapakah kuantiti kargo minyak yang mewajibkan sesebuah kapal untuk memiliki Sijil Insurans CLC 1992?
 9. Berapakah bayaran yang dikenakan untuk setiap permohonan Sijil Insurans WRC 2007?
 10. Berapakah berat Tanan Kasar (GT) kapal yang wajib untuk memiliki Sijil Insurans WRC 2007?