Bahagian Pendaftaran Kapal

Objektif

Memastikan pengurusan operasi pendaftaran dapat dikendalikan secara cekap dan berkesan mengikut peruntukan di bawah
Ordinan Perkapalan Saudagar 1952 dan peraturan yang berkuatkuasa.

Fungsi

 • Menyelaras dan memantau aktiviti pendaftaran kapal di peringkat Ibu Pejabat Laut dan Pejabat Pendaftar
  Kapal:

  • Menyelaras dan memantau aktiviti pendaftaran kapal di peringkat Ibu Pejabat Laut dan Pejabat Pendaftar
   Kapal:

  • Pendaftaran Kapal Malaysia

  • Pendaftaran Kapal Antarabangsa Malaysia

  • Pendaftaran Kapal Layar Antarabangsa Langkawi

  • Pendaftaran Kapal Boleh Tamat

 • Mengawal selia urusan pelesenan bot.

 • Menjalankan pemeriksaan terhadap pengesahan pendaftaran kapal di Malaysia.

Aktiviti

 • Mengeluarkan Sijil Pemeriksaan Kapal.

 • Menyediakan perangkaan yang berkaitan dengan pendaftaran kapal untuk kegunaan industri maritim di
  Malaysia.

 • Menyelaras, memantau dan meluluskan permohonan dan kelulusan nama kapal serta mendaftarkan kapal
  berdasarkan penelitian dokumen, pelan dan sistem pendaftaran kapal.

 • Menganalisis kertas cadangan berkaitan pembangunan dasar perkapalan.

 • Menyelaras dan memantau Pemeriksaaan Nota Ukiran & Penandaan Kapal di dalam dan Luar Negara bagi tujuan
  pendaftaran kapal kekal (Permanent Ship Registry) dibawah sistem pendaftaran kapal.

 • Menyelaras dan memudahcara aktiviti pengesahan status dan keaslian (genuinnity) dengan Negara pengeluar
  sijil pembatalan pendaftaran kapal (deletion certificate) untuk tujuan mendaftarkan kapal di Malaysia.

 • Menyelaras, memantau dan memudahcara urusan gadaian kapal dan semakan status gadaian/muflis dengan
  pihak-pihak yang memberi gadaian kepada pemilik-pemilik kapal, pihak yang berkepentingan, Suruhanjaya
  Syarikat Malaysia dan Mahkamah Admiralty.

 • Menyelaras dan memantau pemeriksaan bot/kapal bagi tujuan pendaftaran kapal dan pelesenan bot.

 • Menyelaras, memudahcara dan membantu mana-mana agensi penguatkuasaan/organisasi berkepentingan dalam
  mendapatkan maklumat berkaitan pelesenan bot dan pendaftaran kapal.

 • Menyelaras, memudahcara dan membantu pihak yang berkepentingan dengan membekalkan maklumat berkaitan
  pelesenan bot dan pendaftaran kapal bagi tujuan pengeluaran transkrip kapal.