Notis Perkapalan Malaysia

1 Januari 2011 | 03/2011
Resolution Adopted By MSC 87th & MSC 88th
1 Januari 2011 | 04/2011
Resolution Adopted ByMEPC 58th, MEPC 59th, MEPC 60th & MEPC 61st
1 Januari 2011 | 26/2011
Pengiktirafan Kepada Syarikat 'SHIP CLASSIFICATION MALAYSIA' Untuk Tujuan Pemeriksaan Kapal Dan Pengeluaran Sijil Statutori Bagi Pihak Kerajaan Malaysia
1 Januari 2011 | 64/2011
Acceptance Of The Use Of Digital Nautical Publications Onboard Ship
30 November 2010 | 43/2010
Panduan Bagi Pengenalan Kapal Untuk Penghantaran SSA
30 November 2010 | 42/2010
Laporan Insiden Sekuriti
9 Julai 2010 | 41/2010
LangkawiI International Yatch Registry Act 2003 Annual Tonnage Dues
17 Jun 2010 | 40/2010
Instruction To KM Ships - Amendments 3
25 March 2010 | 39/2010
Iinstruction To KM Ships - Amendments
22 March 2010 | 37/2010
Kewajipan Perkapalan Berdaftar Dengan Perbadanan Sumber Manusia Berhad
1 March 2010 | 38/2010
Pemakluman Pra Ketibaan JLM/ISPS/PAN/1-Dokumen Pemakluman Pra Ketibaan
2 Januari 2010 | 33/2010
Tarikh Peperiksaan Perakuan Kekompetenan Bagi Tahun 2010
1 Januari 2010 | 35/2010
Pengumuman Larangan Labuhan Dalam Selat Melaka Dan Singapura
1 Januari 2010 | 32/2010
Amendments To Malaysian Shipping Notice 2008
1 Januari 2010 | 03/2010
Resolution Adopted By MSC 86
1 Januari 2010 | 02/2010
Resolution Adopted By MSC 85
1 Januari 2010 | 01/2010
Resolution Adopted By MSC 84
30 Disember 2009 | 17/2009
Pindaan Bagi Jadual Tiga, Ordinan Perkapalan Saudagar 1952 Yang Berkuatkuasa Pada 19 Oktober 2009
13 Oktober 2009 | 15/2009
Aktiviti-Aktiviti Tambahan Yang Perlu Dimaklumkan Kepada Pengarah LAut Bagi Kapal Di Dalam Perairan Malaysia (Pindaan Seksyen 491B(1) Akta A1316)
9 Oktober 2009 | 16/2009
The Requirement And Technical Standard For NonCovention Cargo Ship Pertaining to Safety Construction Radio Life Saving Appliancesand Equipment Of Radio Navigational Aids