Notis Perkapalan Malaysia

24 Julai 2013 | NTM80/2013 (T)
Wellhead Platform Installation (WHP) & Drilling Operation Terengganu Offshore, South China Sea
29 March 2013 | 04/2013
Pemantapan Kualiti Tenaga Pengajar Institut Latihan Maritim
26 November 2012 | 10/2012
Pemantapan Kualiti Tenaga Pengajar Institut Latihan Maritim
26 November 2012 | 11/2012
Peningkatan Kualiti Dan Piawaian Institusi Latihan Maritim
9 Ogos 2012 | 07/2012
Keperluan Sijil Kecekapan Untuk Pengeluaran Perakuan Kekompetenan Berdasarkan Kepada Konvesyen STCW 78 Seperti Pindaan (2010 Pindaan Manila)
18 Jun 2012 | 06/2012
Perjanjian Anak Kapal Dan Buku Log Rasmi
10 Mei 2012 | 05/2012
Pelaksanaan Sistem Perlepasan Kapal (SCS) Atas Talian
6 March 2012 | 03/2012
Piawaian Kemudahan Latihan "Rumah Asap" Untuk Institusi Latihan Maritim
4 Januari 2012 | 02/2012
Format Baru Sijil Perakuan Pengiktirafan
3 Januari 2012 | 01/2012
Tarikh Peperiksaan Lisan Perakuan Kekompetenan Bagi Tahun 2012
1 Oktober 2011 | 33/2011
Summary of Malaysian Shipping Notice Revision 02/2011 (Resolution Adopted By Maritime Safety Committee Meeting)
16 Ogos 2011 | 31/2011
Tambahan Kepada NPM 29 / 2011
15 April 2011 | 29/2011
Sijil Keanggotaan Selamat Untuk Pelayaran Domestik
26 Januari 2011 | 02/2011
FI Bagi Latihan Dibawah Kaedah-Kaedah Perkapalan Saudagar (Latihan Dan Perakuan (Pindaan) 2010)
3 Januari 2011 | 01/2011
Tarikh Peperiksaan Perakuan Kekompetenan Bagi Tahun 2011
1 Januari 2011 | 04/2011
Resolution Adopted ByMEPC 58th, MEPC 59th, MEPC 60th & MEPC 61st
1 Januari 2011 | 26/2011
Pengiktirafan Kepada Syarikat 'SHIP CLASSIFICATION MALAYSIA' Untuk Tujuan Pemeriksaan Kapal Dan Pengeluaran Sijil Statutori Bagi Pihak Kerajaan Malaysia
1 Januari 2011 | 64/2011
Acceptance Of The Use Of Digital Nautical Publications Onboard Ship
1 Januari 2011 | 03/2011
Resolution Adopted By MSC 87th & MSC 88th
30 November 2010 | 43/2010
Panduan Bagi Pengenalan Kapal Untuk Penghantaran SSA