Notis Perkapalan Malaysia

3 Disember 2014 | 11/2014
Garis Panduan Penyediaan Dan Kelulusan Prosedur Persampelan, Ujian Dan Kawalan Kandungan Lembapan Kargo Pukal Pejal Yang Boleh Cair
14 November 2014 | 10/2014
Notifikasi Pemakluman Zon Keselamatan Di Perairan Negara Brunei Darussalam
4 November 2014 | NTM102/2014 (T)
Sunken Tugboat
8 September 2014 | 09/2014
Senarai P & I Clubs Dan Syarikat-Syarikat Insuran Yang Diiktiraf Oleh Jabatan Laut Malaysia Bagi Pengeluaran Sijil Insuran (Blue Card) CLC 1992 Dan BCC 2001
24 Julai 2014 | 07/2014
Pelaksanaan Sistem Permohonan Sijil Perakuan Insuran "International Convention On Civil Liability For Oil Pollution Damage, 1992)” (CLC 92) Dan "International Convention On Civil Liability For Bunker Oil Pollution Damage, 2001” (BCC 2001) Secara Atas
20 Julai 2014 | 08/2014
Pembetulan Kepada Garis Panduan Permohonan Untuk Menjalankan Aktiviti Kapal Ke Kapal (Bunker) Di Dalam Kawasan Had Pelabuhan
2 Julai 2014 | 05/2014
Pemakluman Kepada Pengarah Laut Berhubung Sebarang Aktiviti Melibatkan Kapal Dalam Perairan Malaysia
3 Jun 2014 | 04/2014
Penetapan Tarikh Permulaan Penguatkuasakan Akta Perkapalan Saudagar (Pindaan Dan Perluasan) 2011 [Akta A1393]-Limitation Of Liability For Maritime Claims 1976 Seperti Yang Pinda Melalui Protokol 1996
16 April 2014 | NTM 48/ 2014 (T)
Pre-Engineering Survey, Offshore Sarawak
28 Februari 2014 | NTM 27/ 2014
Buoy No. 1 Tanjung PO, Kuching - Resumed In Operation
3 Februari 2014 | NTM 16/ 2014 (T)
Semi-Sub Rig ‘Doo Sung’ Moving From Rosmari-1 To F29-101 Location, Offshore Sarawak
16 Januari 2014 | 03/2014
Garis Panduan Permohonan Untuk Menjalankan Aktiviti Kapal Ke Kapal (Bunker) Di Dalam Kawasan Had Pelabuhan
8 Januari 2014 | 02/2014
Pelaksanaan Kursus Sekuriti Di Bawah STCW 78 Dan Pindaan
6 Januari 2014 | 01/2014
Tarikh Peperiksaan Lisan Perakuan Kekompetenan Bagi Tahun 2014
18 Disember 2013 | NTM133/2013
Cancellation Of NTM 32(T)/2013
11 Oktober 2013 | 09/2013
Permohonan Lantikan Sebagai Pemeriksa Kapal Bagi Pihak Jabatan Laut Malaysia
13 September 2013 | 08/2013
Piawaian Sijil Pemeriksaan Perubatan Dibawah Konvensyen Antarabangsa STCW 78 Seperti Di Pinda Dan MLC 2006
20 Ogos 2013 | 07/2013
Perlaksanaan Konvensyen Buruh Maritim 2006 Di Malaysia
2 Ogos 2013 | 05/2013
Pelantikan Semula Organisasi Sekuriti Yang Diiktiraf Di Bawah Seksyen 249x Ordinan Perkapalan Saudagar (OPS) 1952
31 Julai 2013 | 06/2013
Pengiktirafan KR – CON Sebagai Media Elektronik Bagi Alternatif Penerbitan Asal IMO Bagi Kapal Berdaftar Malaysia