Notis Perkapalan Malaysia

28 Jun 2016 | 06/2016
Peraturan Berkenaan Susun Atur Tempat Duduk Dan Ruangan Bagasi Untuk Kapal Penumpang
3 Jun 2016 | 05/2016
Penguatkuasaan Pengesahan Berat Kasar Kontena Berkargo
1 March 2016 | 04/2016
Garispanduan Berhubung Pembinaan Pelampung Pandu Jenis Keluli
15 Januari 2016 | 03/2016
Bidang Kuasa Dan Tanggungjawab Pegawai Sekuriti Kawasan Pelabuhan (MTSO) Dan Pegawai Sekuriti Kemudahan Pelabuhan (MFSO)
11 Januari 2016 | 02/2016
Garis Panduan Berkaitan Pengesahan Berat Kasar Kontena Berkargo
8 Januari 2016 | 01/2016
Penghantaran Laporan Penerimaan Minyak, Pembayaran Invois Sumbangan Dan Penghantaran Laporan Secara Atas Talian Kepada IOPC Funds
13 Ogos 2015 | 07/2015
Pengeluaran Perakuan Kekompetenan Dan Perakuan Kecekapan Baru Mengikut STCW 1978, Seperti Pindaan
12 March 2015 | 05/2015
Pelaksanaan Konvensyen Nairobi, 2007 Di Malaysia
25 Februari 2015 | 04/2015
Perlaksanaan Garis Panduan Keselamatan Feri Bagi Perkhidmatan Feri Penumpang Domestik Di Langkawi
6 Februari 2015 | 03/2015
Senarai P & I Clubs Dan Syarikat-Syarikat Insuran Yang Diiktiraf Oleh Jabatan Laut Malaysia Bagi Pengeluaran Sijil Insuran (Blue Card) CLC 1992 Dan BCC 2001
30 Disember 2014 | 01/2015
Jadual Peperiksaan Lisan Perakuan Kekompetenan Bagi Tahun 2015
3 Disember 2014 | 11/2014
Garis Panduan Penyediaan Dan Kelulusan Prosedur Persampelan, Ujian Dan Kawalan Kandungan Lembapan Kargo Pukal Pejal Yang Boleh Cair
14 November 2014 | 10/2014
Notifikasi Pemakluman Zon Keselamatan Di Perairan Negara Brunei Darussalam
8 September 2014 | 09/2014
Senarai P & I Clubs Dan Syarikat-Syarikat Insuran Yang Diiktiraf Oleh Jabatan Laut Malaysia Bagi Pengeluaran Sijil Insuran (Blue Card) CLC 1992 Dan BCC 2001
24 Julai 2014 | 07/2014
Pelaksanaan Sistem Permohonan Sijil Perakuan Insuran "International Convention On Civil Liability For Oil Pollution Damage, 1992)" (CLC 92) Dan "International Convention On Civil Liability For Bunker Oil Pollution Damage, 2001" (BCC 2001) Secara Atas
20 Julai 2014 | 08/2014
Pembetulan Kepada Garis Panduan Permohonan Untuk Menjalankan Aktiviti Kapal Ke Kapal (Bunker) Di Dalam Kawasan Had Pelabuhan
2 Julai 2014 | 05/2014
Pemakluman Kepada Pengarah Laut Berhubung Sebarang Aktiviti Melibatkan Kapal Dalam Perairan Malaysia
3 Jun 2014 | 04/2014
Penetapan Tarikh Permulaan Penguatkuasakan Akta Perkapalan Saudagar (Pindaan Dan Perluasan) 2011 [Akta A1393]-Limitation Of Liability For Maritime Claims 1976 Seperti Yang Pinda Melalui Protokol 1996
16 Januari 2014 | 03/2014
Garis Panduan Permohonan Untuk Menjalankan Aktiviti Kapal Ke Kapal (Bunker) Di Dalam Kawasan Had Pelabuhan
8 Januari 2014 | 02/2014
Pelaksanaan Kursus Sekuriti Di Bawah STCW 78 Dan Pindaan