Notis Perkapalan Malaysia

14 Januari 2019 | NPM 01/2019
Pengeluaran Sijil Insuran (Blue Card) Untuk Peraturan Konvensi Antarabangsa CLC 1992 , BCC 2001 Dan WRC 2007 Dan Senarai Terkini P & I Clubs Dan Syarikat - Syarikat Insuran Yang Diiktiraf Oleh Jabatan Laut Malaysia
13 Ogos 2018 | 07/2018
Issuance And Enforcement Of Recognised Security Organisation (RSO) Instruction To 1/2018 (Arahan Organisasi Sekuriti Yang Diiktiraf (RSO) 1/2018)
13 Ogos 2018 | 08/2018
Amendment - Appointment Of Recognised Security Organisation (RSO) Under Section 249x Merchant Shipping Ordinance (MSO) 1952
24 Mei 2018 | 05/2018
Sistem Pengumpulan Data Bagi Penggunaan Minyak Kapal Dan Pengeluaran Statement Of Compliance
24 Mei 2018 | 06/2018
Pengurusan Risiko Siber Maritim
21 Mei 2018 | 04/2018
Senarai Pelantikan Organisasi Sekuriti Yang Diiktiraf Di Bawah Seksyen 249x Ordinan Perkapalan Saudagar (OPS) 1952
5 March 2018 | 03/2018
Pindaan Format Dokumen Dan Sijil Keanggotaan Selamat
23 Februari 2018 | 02/2018
Pindaan - Pelaksanaan Program Pendidikan Berterusan (PPB) Kepada Semua 'Maritime Transport Security Officer (MTSO)' Dan 'Maritime Facility Security Officer (MFSO)'
24 Januari 2018 | 01/2018
Pemakluman Mengenai Keperluan Akta Perkhidmatan Kewangan 2013 Di Dalam Kepatuhan Bahagian IX OPS 1952
24 Januari 2018 | 01/2018
Pemakluman Mengenai Keperluan Akta Perkhidmatan Kewangan 2013 Di Dalam Kepatuhan Bahagian IX OPS 1952
26 Oktober 2017 | 07/2017
Pelaporan Pra-Ketibaan Bagi Kawalan dan Pengurusan Air Ballast dan Penyimpanan Rekod
26 Oktober 2017 | 08/2017
Perlaksanaan Konvensyen Antarabangsa Mengenai Kawalan dan Pengurusan Air Ballast dan Sedimen Kapal 2004 (BWM) - Keperluan untuk kapal-kapal pelayaran perairan negara dan kapal yang kurang daripada 400 GT untuk pelayaran antarabangsa serta pengecualian
6 April 2017 | 06/2017
Pelanjutan Tarikh Penguatkuasaan Tatacara Operasi Standard (TOS)
2 March 2017 | 05/2017
Implementation Continuous Education Programme (CEP) To All "Maritime Transport Security Officer" (MTSO) And "Marine Facility Security Officer" (MFSO)
28 Februari 2017 | 03/2017
Penguatkuasaan Konvensyen Antarabangsa Kawalan dan Pengurusan Air Ballast dan Sedimen Kapal, 2004 (BWM2004)
17 Januari 2017 | 02/2017
Tambahan Senarai P & I Clubs Dan Syarikat-Syarikat Insuran Yang Diiktiraf Oleh Jabatan Laut Malaysia Bagi Pengeluaran Sijil Insuran (Blue Card) CLC 1992, BCC 2001 Dan WRC 2007
29 Disember 2016 | 01/2017
Bahagian A : Tatacara Operasi Standard (TOS) Bagi Kemasukan Kapal Bukan Konvensyen Yang Menjalankan Aktiviti Barter Trade Ke Jeti/Pelabuhan Di Malaysia Bahagian B : Tatacara Operasi Standard (TOS) Bagi Permohonan Baru Untuk Menjalankan Aktiviti Barter Tr
23 Disember 2016 | 09/2016
Pelaksanaan Konvensyen Buruh Mariitm, 2006 - Keperluan Pematuhan Baru Bagi Keselamatan Kewangan Berhubungan Dengan Penghantaran Balik Pelaut (Abandoned) Dan Bayaran Pampasan Bagi Kecederaan Semasa Bekerja
29 September 2016 | 08/2016
Pemakluman Berkenaan Pindaan 2014 Bagi Konvensyen Buruh Maritim 2006
22 Ogos 2016 | 07/2016
Peringatan Mengenai Keperluan Mandatori Perlindungan Insurans Atau Jaminan Kewangan Bagi Semua Kapal Yang Berada Di Dalam Perairan Semenanjung Malaysia, Perairan Wilayah Persekutuan Labuan Dan/Atau Zon Ekselusif Ekonomi Malaysia - Akta Perkapalan Saudagar