Notis Perkapalan Malaysia

29 Jun 2017 | NTM 44/ 2017 (T)
TIS Submarine Cable Repair And Maintenance Offshore Terengganu
6 April 2017 | 06/2017
Pelanjutan Tarikh Penguatkuasaan Tatacara Operasi Standard (TOS)
2 March 2017 | 05/2017
Implementation Continuous Education Programme (CEP) To All "Maritime Transport Security Officer" (MTSO) And "Marine Facility Security Officer" (MFSO)
28 Februari 2017 | 03/2017
Penguatkuasaan Konvensyen Antarabangsa Kawalan dan Pengurusan Air Ballast dan Sedimen Kapal, 2004 (BWM2004)
17 Januari 2017 | 02/2017
Tambahan Senarai P & I Clubs Dan Syarikat-Syarikat Insuran Yang Diiktiraf Oleh Jabatan Laut Malaysia Bagi Pengeluaran Sijil Insuran (Blue Card) CLC 1992, BCC 2001 Dan WRC 2007
29 Disember 2016 | 01/2017
Bahagian A : Tatacara Operasi Standard (TOS) Bagi Kemasukan Kapal Bukan Konvensyen Yang Menjalankan Aktiviti Barter Trade Ke Jeti/Pelabuhan Di Malaysia Bahagian B : Tatacara Operasi Standard (TOS) Bagi Permohonan Baru Untuk Menjalankan Aktiviti Barter Tr
23 Disember 2016 | 09/2016
Pelaksanaan Konvensyen Buruh Mariitm, 2006 - Keperluan Pematuhan Baru Bagi Keselamatan Kewangan Berhubungan Dengan Penghantaran Balik Pelaut (Abandoned) Dan Bayaran Pampasan Bagi Kecederaan Semasa Bekerja
29 September 2016 | 08/2016
Pemakluman Berkenaan Pindaan 2014 Bagi Konvensyen Buruh Maritim 2006
22 Ogos 2016 | 07/2016
Peringatan Mengenai Keperluan Mandatori Perlindungan Insurans Atau Jaminan Kewangan Bagi Semua Kapal Yang Berada Di Dalam Perairan Semenanjung Malaysia, Perairan Wilayah Persekutuan Labuan Dan/Atau Zon Ekselusif Ekonomi Malaysia - Akta Perkapalan Saudagar
28 Jun 2016 | 06/2016
Peraturan Berkenaan Susun Atur Tempat Duduk Dan Ruangan Bagasi Untuk Kapal Penumpang
3 Jun 2016 | 05/2016
Penguatkuasaan Pengesahan Berat Kasar Kontena Berkargo
1 March 2016 | 04/2016
Garispanduan Berhubung Pembinaan Pelampung Pandu Jenis Keluli
15 Januari 2016 | 03/2016
Bidang Kuasa Dan Tanggungjawab Pegawai Sekuriti Kawasan Pelabuhan (MTSO) Dan Pegawai Sekuriti Kemudahan Pelabuhan (MFSO)
11 Januari 2016 | 02/2016
Garis Panduan Berkaitan Pengesahan Berat Kasar Kontena Berkargo
8 Januari 2016 | 01/2016
Penghantaran Laporan Penerimaan Minyak, Pembayaran Invois Sumbangan Dan Penghantaran Laporan Secara Atas Talian Kepada IOPC Funds
13 Ogos 2015 | 07/2015
Pengeluaran Perakuan Kekompetenan Dan Perakuan Kecekapan Baru Mengikut STCW 1978, Seperti Pindaan
12 March 2015 | 05/2015
Pelaksanaan Konvensyen Nairobi, 2007 Di Malaysia
25 Februari 2015 | 04/2015
Perlaksanaan Garis Panduan Keselamatan Feri Bagi Perkhidmatan Feri Penumpang Domestik Di Langkawi
6 Februari 2015 | 03/2015
Senarai P & I Clubs Dan Syarikat-Syarikat Insuran Yang Diiktiraf Oleh Jabatan Laut Malaysia Bagi Pengeluaran Sijil Insuran (Blue Card) CLC 1992 Dan BCC 2001
30 Disember 2014 | 01/2015
Jadual Peperiksaan Lisan Perakuan Kekompetenan Bagi Tahun 2015