Notis Perkapalan Malaysia

26 Ogos 2019 | NPM 04/2019
Pengeluaran Sijil Insuran (Blue Card) Untuk Peraturan Konvensi Antarabangsa CLC 1192, BCC 2001 Dan WRC 2007 Dan Senarai Terkini P & I Clubs Dan Syarikat - Syarikat Insuran Yang Diiktiraf Oleh Jabatan Laut Malaysia
3 Julai 2019 | NPM 03/2019
Langkah-Langkah Meningkatkan Standard Keselamatan Terhadap Feri-Feri Penumpang Antarabangsa Yang Beroperasi Di Perairan Malaysia
2 Julai 2019 | NPM 02/2019
Keperluan Pelaksanaan Kajian Dan Penilaian Analisa Risiko Marin Bagi Aktiviti Melibatkan Kapal Di Dalam Perairan Malaysia
14 Januari 2019 | NPM 01/2019
Pengeluaran Sijil Insuran (Blue Card) Untuk Peraturan Konvensi Antarabangsa CLC 1992 , BCC 2001 Dan WRC 2007 Dan Senarai Terkini P & I Clubs Dan Syarikat - Syarikat Insuran Yang Diiktiraf Oleh Jabatan Laut Malaysia
9 November 2018 | NTM 141/2018 (T)
Naga 5 Moving From D28-2 Platform Bintulu, Sarawak To ANDP-E Platform, Terengganu
13 Ogos 2018 | 07/2018
Issuance And Enforcement Of Recognised Security Organisation (RSO) Instruction To 1/2018 (Arahan Organisasi Sekuriti Yang Diiktiraf (RSO) 1/2018)
13 Ogos 2018 | 08/2018
Amendment - Appointment Of Recognised Security Organisation (RSO) Under Section 249x Merchant Shipping Ordinance (MSO) 1952
24 Mei 2018 | 05/2018
Sistem Pengumpulan Data Bagi Penggunaan Minyak Kapal Dan Pengeluaran Statement Of Compliance
24 Mei 2018 | 06/2018
Pengurusan Risiko Siber Maritim
21 Mei 2018 | 04/2018
Senarai Pelantikan Organisasi Sekuriti Yang Diiktiraf Di Bawah Seksyen 249x Ordinan Perkapalan Saudagar (OPS) 1952
5 March 2018 | 03/2018
Pindaan Format Dokumen Dan Sijil Keanggotaan Selamat
23 Februari 2018 | 02/2018
Pindaan - Pelaksanaan Program Pendidikan Berterusan (PPB) Kepada Semua 'Maritime Transport Security Officer (MTSO)' Dan 'Maritime Facility Security Officer (MFSO)'
24 Januari 2018 | 01/2018
Pemakluman Mengenai Keperluan Akta Perkhidmatan Kewangan 2013 Di Dalam Kepatuhan Bahagian IX OPS 1952
24 Januari 2018 | 01/2018
Pemakluman Mengenai Keperluan Akta Perkhidmatan Kewangan 2013 Di Dalam Kepatuhan Bahagian IX OPS 1952
27 Oktober 2017 | NTM 121/2017 (T)
The Underwater Inspection At BNCPP-B Oil Rig, Offshore Sarawak
26 Oktober 2017 | 07/2017
Pelaporan Pra-Ketibaan Bagi Kawalan dan Pengurusan Air Ballast dan Penyimpanan Rekod
26 Oktober 2017 | 08/2017
Perlaksanaan Konvensyen Antarabangsa Mengenai Kawalan dan Pengurusan Air Ballast dan Sedimen Kapal 2004 (BWM) - Keperluan untuk kapal-kapal pelayaran perairan negara dan kapal yang kurang daripada 400 GT untuk pelayaran antarabangsa serta pengecualian
29 Jun 2017 | NTM 44/ 2017 (T)
TIS Submarine Cable Repair And Maintenance Offshore Terengganu
6 April 2017 | 06/2017
Pelanjutan Tarikh Penguatkuasaan Tatacara Operasi Standard (TOS)
2 March 2017 | 05/2017
Implementation Continuous Education Programme (CEP) To All "Maritime Transport Security Officer" (MTSO) And "Marine Facility Security Officer" (MFSO)