Notis Perkapalan Malaysia

3 April 2020 | NPM 06/2020
Covid-19: Arahan Untuk Semua Syarikat Perkapalan Dan Pelaut (Pindaan 3 April 2020)
26 March 2020 | NPM 03/2020
Covid-19: Arahan Untuk Semua Syarikat Perkapalan Dan Pelaut (Pindaan 26 Mac 2020)
26 March 2020 | NPM 04/2020
Pengecualian Kepada Konvensyen Antarabangsa Bagi Kawalan Dan Pengurusan Air Balast Dan Sedimen Kapal, 2004
18 March 2020 | NPM 02/2020
COVID-19: Arahan Untuk Semua Syarikat Perkapalan Dan Pelaut
20 Februari 2020 | NPM 01/2020
Penetapan Piawaian Terjemahan Bahasa Malaysia Keatas Pelan Kawalan Kebakaran Dan Keselamatan Kapal
26 Disember 2019 | NPM 11/2019
Garispanduan Operasi Serentak (SIMOPS) Semasa Bunker Gas Asli Cecair Sebagai Bahan Api Kapal
20 Disember 2019 | NPM 10/2019
Permohonan Untuk Permit Untuk Mengadakan Perjalanan Sehala
20 Disember 2019 | NPM 09/2019
Permohonan Bagi Pengecualian Atau Perlanjutan Daripada Keperluan Peraturan Nasional Dan Antarabangsa
10 Disember 2019 | NPM 08/2019
Penjelasan Kepada MSN 07/2019 Berkaitan Larangan Pelepas Washwater Dari Exhaust Gas Cleaning System (EGCS - Scrubber) jenis Open Loop
12 November 2019 | NPM 07/2019
Syarat-Syarat Untuk Kapal Yang Memasang Sistem Pembersihan Gas Ekzos (EGCS - Scrubber) Dan Melepaskan Sisa Dan Washwater Ke Laut
11 November 2019 | NPM 06/2019
Pelaksanaan Berkenaan Had Sulfur Dibawah Keperluan Peraturan 14.1 Lampiran IV, MARPOL 73/78
1 November 2019 | NPM 05/2019
Pematuhan Pengoperasian Bagi Automatic Identification System (AIS) Di Atas Kapal Di Dalam Perairan Malaysia
26 Ogos 2019 | NPM 04/2019
Pengeluaran Sijil Insuran (Blue Card) Untuk Peraturan Konvensi Antarabangsa CLC 1192, BCC 2001 Dan WRC 2007 Dan Senarai Terkini P & I Clubs Dan Syarikat - Syarikat Insuran Yang Diiktiraf Oleh Jabatan Laut Malaysia
3 Julai 2019 | NPM 03/2019
Langkah-Langkah Meningkatkan Standard Keselamatan Terhadap Feri-Feri Penumpang Antarabangsa Yang Beroperasi Di Perairan Malaysia
2 Julai 2019 | NPM 02/2019
Keperluan Pelaksanaan Kajian Dan Penilaian Analisa Risiko Marin Bagi Aktiviti Melibatkan Kapal Di Dalam Perairan Malaysia
14 Januari 2019 | NPM 01/2019
Pengeluaran Sijil Insuran (Blue Card) Untuk Peraturan Konvensi Antarabangsa CLC 1992 , BCC 2001 Dan WRC 2007 Dan Senarai Terkini P & I Clubs Dan Syarikat - Syarikat Insuran Yang Diiktiraf Oleh Jabatan Laut Malaysia
13 Ogos 2018 | 07/2018
Issuance And Enforcement Of Recognised Security Organisation (RSO) Instruction To 1/2018 (Arahan Organisasi Sekuriti Yang Diiktiraf (RSO) 1/2018)
13 Ogos 2018 | 08/2018
Amendment - Appointment Of Recognised Security Organisation (RSO) Under Section 249x Merchant Shipping Ordinance (MSO) 1952
24 Mei 2018 | 05/2018
Sistem Pengumpulan Data Bagi Penggunaan Minyak Kapal Dan Pengeluaran Statement Of Compliance
24 Mei 2018 | 06/2018
Pengurusan Risiko Siber Maritim