Notis Perkapalan Malaysia

30 Julai 2020 | MSN 15/2020
Covid-19: Arahan Pertukaran Anak Kapal (Pindaan 30 Julai 2020)
26 Jun 2020 | NPM 13/2020
COVID-19: Arahan Hal-Ehwal Pelaut (Pindaan 26 Jun 2020)
24 Jun 2020 | NPM 14/2020
Pemakaian Kepada Konvensyen Antarabangsa Bagi Kawalan Dan Pengurusan Air Balast Dan Sedimen Kapal, 2004 Keatas Kapal Bendera Malaysia Yang Berlayar Di Dalam Perairan Malaysia
15 Jun 2020 | NPM 11/2020
Covid-19: Arahan Hal-Ehwal Pelaut (Pindaan15 Jun 2020)
13 Mei 2020 | NPM 10/2020
COVID-19: Arahan Untuk Semua Syarikat Perkapalan Dan Pelaut (Dokumentasi Pelaut - Pindaan 13 Mei 2020)
5 Mei 2020 | NPM 09/2020
Mekanisme Pembaharuan Lesen Bot Susulan COVID-19
24 April 2020 | NPM 08/2020
Perlanjutan Tempoh Sah Sijil-Sijil Statutori Kapal Akibat Daripada Situasi Wabak Penyakit Coronavirus (COVID-19)
10 April 2020 | NPM 07/2020
COVID-19: Arahan Untuk Semua Syarikat Perkapalan Dan Pelaut (Pindaan 10 April 2020)
6 April 2020 | NPM 05/2020
Pengeluaran Sijil Insuran (Blue Card) Untuk Peraturan Konvensi Antarabangsa CLC 1992, BCC 2001 Dan WRC 2007 Dan Senarai Terkini P & I Clubs Dan Syarikat - Syarikat Insuran Yang Diiktiraf Oleh Jabatan Laut Malaysia
3 April 2020 | NPM 06/2020
Covid-19: Arahan Untuk Semua Syarikat Perkapalan Dan Pelaut (Pindaan 3 April 2020)
26 March 2020 | NPM 03/2020
Covid-19: Arahan Untuk Semua Syarikat Perkapalan Dan Pelaut (Pindaan 26 Mac 2020)
26 March 2020 | NPM 04/2020
Pengecualian Kepada Konvensyen Antarabangsa Bagi Kawalan Dan Pengurusan Air Balast Dan Sedimen Kapal, 2004 (Dibatalkan Dan Diganti Dengan NPM 14/2020)
18 March 2020 | NPM 02/2020
COVID-19: Arahan Untuk Semua Syarikat Perkapalan Dan Pelaut
20 Februari 2020 | NPM 01/2020
Penetapan Piawaian Terjemahan Bahasa Malaysia Keatas Pelan Kawalan Kebakaran Dan Keselamatan Kapal
26 Disember 2019 | NPM 11/2019
Garispanduan Operasi Serentak (SIMOPS) Semasa Bunker Gas Asli Cecair Sebagai Bahan Api Kapal
20 Disember 2019 | NPM 10/2019
Permohonan Untuk Permit Untuk Mengadakan Perjalanan Sehala
20 Disember 2019 | NPM 09/2019
Permohonan Bagi Pengecualian Atau Perlanjutan Daripada Keperluan Peraturan Nasional Dan Antarabangsa
5 Disember 2019 | NPM 08/2019
Penjelasan Kepada MSN 07/2019 Berkaitan Larangan Pelepas Washwater Dari Exhaust Gas Cleaning System (EGCS - Scrubber) jenis Open Loop
12 November 2019 | NPM 07/2019
Syarat-Syarat Untuk Kapal Yang Memasang Sistem Pembersihan Gas Ekzos (EGCS - Scrubber) Dan Melepaskan Sisa Dan Washwater Ke Laut
11 November 2019 | NPM 06/2019
Pelaksanaan Berkenaan Had Sulfur Dibawah Keperluan Peraturan 14.1 Lampiran IV, MARPOL 73/78