Pekeliling Pelabuhan

11 Jun 2019 | PCS 20/2019
Kerja-Kerja Menyelam Bagi Mencari Dan Mengalih Sauh Di Dalam Kawasan Labuhan, Had Pelabuhan Pasir Gudang, Johor
16 Mei 2019 | PCLAB 02/2019
Kerja-Kerja Pembinaan Baru Rumah Api Pulau Kuraman Jabatan Laut Malaysia, Wilayah Persekutuan Labuan
15 Mei 2019 | PCN 15/2019
Koordinasi Laluan Kapal Dan Penambahbaikan Alatan Keselamatan Untuk Kerja-Kerja Pembinaan Jambatan Bagan Datuk Ke Kampung Sejagop Daerah Perak Tengah
13 Mei 2019 | PCS 19/2019
Kerja-Kerja Salvej Wrek JBB 97 Di Perairan Pulau Lima, Pengerang, Kota Tinggi, Johor
9 Mei 2019 | PCS 18/2019
Lanjutan Tempoh Masa Kerja-Kerja Menyelam Bagi Mencari Dan Mengalih Sauh Di Dalam Kawasan Labuhan, Had Pelabuhan Pasir Gudang, Johor
2 Mei 2019 | PCS 17/2019
Kerja-Kerja Menyelam Bagi Mencari Dan Mengalih Sauh Di Dalam Kawasan Labuhan, Had Pelabuhan Pasir Gudang, Johor
23 April 2019 | PCS 16/2019
Penggantungan Pengisytiharan Terhadap Pengubahan Bagi Perluasan Had Pelabuhan Johor Bahru
19 April 2019 | PCLAB 01/2019
Labuan International Sea Challenge 2019 Wilayah Persekutuan Labuan Dan Berenang Merentasi Sempadan Pulau Labuan - Pulau Papan
15 April 2019 | PCE 15/2019
Kerja-Kerja Pemeriksaan Hidrografi Di Dalam Had Pelabuhan Kerteh, Terengganu
11 April 2019 | PCE 14/2019
Kerja-Kerja Mengangkat 8 Tiang Navigasi Dan Bawa Keluar Dari Tapak Projek Jambatan Drawbridge Kuala Terengganu
10 April 2019 | PCS 15/2019
Pembetulan Terhadap Pekeliling Pelabuhan No 10/2019 - Pindaan Koordinat - Koordinat Kawasan Pelupusan
9 April 2019 | PCN 14/2019
Pelampung Pandu ‘Penang 1G’ Off Station
4 April 2019 | PCN 13/2019
Kerja-Kerja Penyiasatan Tanah
4 April 2019 | PCS 14/2019
Aktiviti Penyiasatan Tanah Di Perairan Teluk Jawa - Had Pelabuhan Pasir Gudang, Johor
4 April 2019 | PCS 13/2019
Aktiviti - Aktiviti Pembinaan Marin : Projek Track 4A 1440MW CCGT Power Plant. Sub Contract For Sea Water Intake Pipe and Head EPC Works Di Dalam Had Pelabuhan Pasir Gudang
2 April 2019 | PCE 13/2019
Kerja-Kerja Akhir Jambatan KTCC Drawbridge Dan Penutupan Sementara Laluan Alur Pelayaran Utama
1 April 2019 | PCC 08/2019
Rujukan Perkeliling Pelabuhan Melaka No. 07/2019 Makluman Vesel Terlibat Untuk Kerja Kejuteraan Marin Berkaitan Di Regas Terminal, Had Pelabuhan Sg. Udang, Melaka
1 April 2019 | PCC 07/2019
Makluman Kawasan Kerja Untuk Kerja Kejuteraan Marin Berkaitan Di Regas Terminal, Had Pelabuhan Sg. Udang, Melaka
1 April 2019 | PCC 06/2019
Makluman Peletakan Mooring Buoy Untuk Kerja-Kerja Kejuteraan Marin Berkaitan Di Regas Terminal, Had Pelabuhan Sg. Udang, Melaka
1 April 2019 | PCS 12/2019
Penamatan Khidmat Komunikasi 24 Jam Di Ibu Pejabat Laut Wilayah Selatan, Johor