Pekeliling Pelabuhan

31 March 2020 | PCC 08/2020
Larangan Aktiviti Rekreasi Laut Di Perairan Negeri Melaka.
31 March 2020 | PCLAB 03/2020
Penetapan Pintu Masuk Utama Bagi Perkhidmatan Teksi Air Dan Larangan Mengadakan Aktiviti Sosial Laut Di Wilayah Persekutuan Labuan
27 March 2020 | PCN 10/2020
Lanjutan Tamat Tempoh Kuatkuasa Pekeliling Pelabuhan Bil. 08/2020 Dan Bil.09/2020 Di Wilayah Utara
22 March 2020 | PCS 16/2020
Kawasan Bekerja Diwujudkan Bagi Aktiviti Pengerukan Di Dalam Had Pelabuhan Pasir Gudang DAn Aktiviti Pelupusan Di Luar Pantai Timur Negeri Johor
19 March 2020 | PCLAB 02/2020
Penetapan Pintu Masuk Utama Bagi Perkhidmatan Teksi Air Dan Larangan Mengadakan Aktiviti Sosial Laut Di Wilayah Persekutuan Labuan
18 March 2020 | PCN 09/2020
Larangan Bagi Mengadakan Atau Menanjurkan Sebarang Aktiviti Sosial Di Laut Termasuk Sukan Dan Rekreasi Di Wilayah Utara
18 March 2020 | PCS 15/2020
Larangan Bagi Mengadakan Atau Menganjurkan Sebarang Aktiviti Sosial Di Laut Termasuk Sukan Dan Rekreasi Di Wilayah Selatan
17 March 2020 | PCN 08/2020
Larangan Bagi Pelancong Dan Pelawat Asing Memasuki Negara Ini Melalui Pintu-Pintu Laut Di Wilayah Utara
17 March 2020 | PCC 07/2020
Makluman Aktiviti Pengerukan Penyelenggaraan Di Muara Sungai Melaka Oleh Jabatan Parit Dan Saliran Melaka
17 March 2020 | PCS 11/2020
Langkah Bagi Membendung Penularan Penyakit Covid-19
17 March 2020 | PCS 13/2020
Larangan Bagi Kapal Persiaran Daripada Memasuki Pelabuhan Di Wilayah Selatan
17 March 2020 | PCS 14/2020
Larangan Bagi Pelancong Asing Dan Pelawat Asing Memasuki Negara Melalui Pintu-Pintu Laut Di Wilayah Selatan
13 March 2020 | PCSRK 02/2020
Pemakluman Kawasan Labuhan Kuarantin Pelabuhan Kuching, Sarawak
11 March 2020 | PCLAB 01/2020
Larangan Terhadap Kapal Persiaran Memasuki Pelabuhan Wilayah Persekutuan Labuan
10 March 2020 | PCC 06/2020
Makluman Aktiviti Pengerukan Penyelenggaraan Di Muara Sungai Duyung Oleh Jabatan Parit Dan Saliran Melaka
10 March 2020 | PCC 05/2020
Peringatan Keperluan Pelaporan Ketibaan Dan Pelepasan Kapal
9 March 2020 | PCN 06/2020
Larangan Bagi Vesel Persiaran Dari Memasuki Pelabuhan Di Wilayah Utara
9 March 2020 | PCC 04/2020
Larangan Bagi Vesel Persiaran Memasuki Pelabuhan Di Wilayah Tengah
8 March 2020 | PCE 02/2020
Larangan Terhadap Kapal Persiaran Dari Memasuki Mana-Mana Pelabuhan Termasuklah Pulau-Pulau Peranginan Di Bawah Selian Jabatan Laut Wilayah Timur
8 March 2020 | PCS 12/2020
Hari Keputeraan Duli Yang Maha Mulia Baginda Sultan Johor