Kempen Keselamatan, Kesihatan dan Kebersihan Persekitaran

Melayu

Khamis, 1 Februari 2018

Program derma darah dengan kerjasama Unit Bergerak, Tabung Darah Hospital Umum Sarawak dan Bahagian Kawalan Industri, Jabatan Laut Malaysia Wilayah Sarawak sempena program Perhimpunan Bulanan Anjuran Bahagian Kawalan Industri. Penyertaan sejumlah 32 Orang kakitangan dan yang berjaya menderma sejumlah 21 orang.