Senarai Akta-Akta Dan Undang-Undang Di Bawah Kawalan Jabatan Laut Malaysia

Melayu
Link:  http://www.marine.gov.my/jlm/Contentdetail.asp?article_id=141&category_id=1&subcategory_id=34&subcategory2_id=36