Pendaftaran Kapal Antarabangsa Malaysia

Melayu

12.  Siapakah yang layak sebagai pemilik kapal Antarabangsa Malaysia?​

Kelayakan sebagai pemilik kapal Antarabangsa Malaysia: -

  1. Badan Korporat ditubuhkan di Malaysia;
  2. Mempunyai pejabat yang beroperasi di Malaysia;
  3. Majoriti (51 % atau lebih) pegangan saham dimiliki oleh warganegara asing
  4. Modal Berbayar sekurang-kurangnya 10% dari nilai kapal atau RM 1 000,000 atau yang mana lebih tinggi.

13.  Dimanakah kapal boleh didaftarkan di bawah Pendaftaran Kapal Antarabangsa Malaysia?

Pelabuhan Daftar bagi pendaftaran ini adalah Labuan.

14.  Apakah keperluan lain bagi mendaftarkan kapal di bawah pendaftaran ini? 

  1. Di lengkapi dengan sistem dorongan mekanikal
  2. Tanan kasar tidak kurang daripada 1,600;
  3. Umur kapal tangki minyak atau pengangkut pukal tidak melebihi 15 tahun;
  4. Umur bagi kapal selain di atas tidak melebihi 20 tahun.