6. Bolehkah orang awam menggunakan kemudahan sukan/ sebarang fasiliti di Institut Latihan Pengangkutan Laut (MATRAIN)?

Melayu

Orang awam boleh menggunakan kemudahan sukan di MATRAIN tertakluk dengan kebenaran daripada Pengarah ILPL dan mengikut kadar bayaran yang ditetapkan.