5. Bolehkah orang awam menggunakan kemudahan jeti di Institut Latihan Pengangkutan Laut (MATRAIN) untuk menempatkan bot milik peribadi?