21. Berapakah berat Tanan Kasar (GT) kapal yang wajib untuk memiliki Sijil Insurans WRC 2007?

Undefined

Berat Tanan Kasar (GT) kapal yang wajib untuk memiliki Sijil Insurans WRC 2007 ialah semua kapal yang melebihi 300 GT. Sila rujuk kepada Notis Perkapalan Malaysia NPM 5/2015.