20. Berapakah bayaran yang dikenakan untuk setiap permohonan Sijil Insurans WRC 2007?