18. Berapakah berat Tanan Kasar (GT) kapal yang wajib untuk memiliki Sijil Insurans BCC 2011?

Melayu

Berat Tanan Kasar (GT) kapal yang wajib untuk memiliki Sijil Insurans BCC 2011 ialah semua kapal yang melebihi 1,000 GT. Sila rujuk kepada Notis Perkapalan Malaysia NPM 1/2009.