17. Berapakah bayaran yang dikenakan untuk setiap permohonan Sijil Insurans BCC 2001?

Melayu

Fi yang dikenakan ialah RM100 untuk kapal Malaysia manakala RM400 untuk kapal asing.