16. Berapakah bayaran yang dikenakan untuk setiap permohonan Sijil Insurans CLC 1992?

Melayu

Fi yang dikenakan ialah RM100 untuk kapal asing dan kapal Malaysia.