15. Apakah dokumen yang diperlukan untuk permohonan Sijil Insurans WRC 2007, CLC 1992 dan BCC 2001?

Melayu

Dokumen yang diperlukan ialah;

  1. Surat Permohonan
  2. Salinan Sijil Pendaftaran Kapal
  3. Salinan Polisi Insurans (Blue Card) yang diiktiraf.