1. Kursus apakah yang ditawarkan di Institut Latihan Pengangkutan Laut (MATRAIN)?

Melayu

Kursus-kursus yang dilaksanakan di MATRAIN adalah khusus untuk kakitangan Jabatan Laut Malaysia (JLM) namun, terdapat beberapa kursus tertentu yang dianjurkan terbuka kepada pihak luar. Kursus-kursus yang dilaksanakan kepada pihak selain daripada kakitangan JLM merangkumi kursus peringkat domestik dan antarabangsa seperti Pengendalian Asas Bot,  kursus di bawah The International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities (IALA) dan lain-lain.