Keselamatan Pelayaran

Dimanakah saya boleh mendapatkan Carta Pelayaran (Navigational Charts) dan Jadual Pasang Surut (Tide Tables) bagi Perairan Malaysia?

English

Carta Pelayaran ( Navigational Charts) dan Jadual Pasang Surut (Tide Tables) ini boleh didapati dengan menghubungi Pusat Hidrografi Nasional, Bandar Armada Putra, Pulau Indah, 42009 Pelabuhan Klang, Selangor Darul Ehsan. No. 03-3169 4400.

Jadual Pasang Surut juga boleh didapati di Jabatan Ukur dan Pemetaan, Jalan Semarak, 50578 Kuala Lumpur. No. 03-2617 0800.

Bagi Negeri Sarawak, Sila hubungi Pejabat Hidrografi, Jabatan Laut Sarawak, Lot 683, Seksyen 66, Jalan Utama, Tanah Puteh 93619 Kuching, Sarawak, No. Tel 082-484159.

Sekiranya berlaku kerosakan atau kecurian pada peralatan alat bantuan pelayaran yang dipasangkan sepanjang Perairan Malaysia, kepada siapakah aduan kerosakan perlu dilaporkan?

English

Sebarang aduan kerosakan boleh dilaporkan kepada pegawai di Ibu Pejabat dan Pusat Komunikasi Maritim, pegawai bertugas di wilayah masing-masing di talian berikut untuk tindakan selanjutnya.

PUSAT KOMUNIKASI MARITIM IBU PEJABAT LAUT, PELABUHAN KLAN

03-3167 05

KETUA PENOLONG PENGARAH UNIT BANTUAN PELAYARAN IBU PEJABAT LAUT, PELABUHAN KLANG

03-3169 5215

JABATAN LAUT WILAYAH UTARA, GELUGOR, PULAU PINANG

Berapakan jarak maksimum cahaya lampu yang dipasang pada rumahapi dapat dilihat?

English

Jarak maksimum cahaya lampu yang dipasangkan pada sesuatu rumahapi adalah berbeza-beza kerana ianya bergantung pada ketinggian lampu, jenis lampu, keadaan cuaca dan ketinggian pemerhati. Kebanyakan Rumahapi di Malaysia mempunyai julat maksimum cahaya lampu kira-kira 23 batu nautikal.

Apakah yang dimaksudkan dengan kerlipan lampu yang dipasangkan pada sesuatu rumahapi?

English

Kerlipan lampu yang dipasangkan pada alat bantuan pelayaran adalah untuk membezakan diantara satu rumahapi dengan rumahapi yang lain yang mana kerlipan lampu tersebut secara tersendirinya akan memaparkan identiti sesuatu rumahapi tersebut.

Apakah yang dimaksudkan dengan alat bantuan pelayaran?

English

Alat Bantuan Pelayaran adalah suatu peralatan atau sistem atau gabungan kedua-duanya yang memberi panduan kepada pelaut membuat pelayaran dengan selamat. Alat bantuan pelayaran yang disediakan oleh Jabatan Laut ialah rumahapi, tandarah suar, pelampung pandu, Sistem Pelayaran Satelit (SISPELSAT) dan Sistem Pengenalan Kapal.