Capaian W3C Bagi Orang Kurang Upaya (OKU)

Bantuan :: Capaian W3C Orang Kurang Upaya (OKU)


Capaian W3C  Orang Kurang Upaya ( OKU )


Laman Web Rasmi Jabatan Laut Malaysia menyediakan kemudahan Capaian W3C Orang Kurang Upaya (OKU).


Bagi Pengguna cacat penglihatan , sila muat turun IE PAGE READER.

Sebelum anda menggunakan kemudahan ini, anda harus memuat turun MS SPEECH API . Jika anda menggunakan Windows 2000, sistem anda berkemungkinan telah memiliki komponen ini.

Seterusnya anda perlu memuat turun SPEECH ENGINE . Enjin Ucapan (Speech Engine) adalah suara seseorang lelaki atau perempuan, yang akan bercakap dalam Bahasa Inggeris atau bahasa-bahasa lain.

Untuk arahan selanjutnya bagi menggunakan komponen ini, klik di sini.