Pekeliling Pelabuhan

13 July 2020 | PCC 14/2020
Makluman Aktiviti Mendalamkan Muara Sungai Sempang, Daerah Jasin Oleh Jabatan Pengairan Dan Saliran Melaka
8 July 2020 | PCC 13/2020
Kerja-Kerja Pemasangan Sistem Calm Buoy Mooring Di Perairan Port Dickson
6 July 2020 | PCN 17/2020
Pelampung Pandu Arah 1G Dan 2R Di Perairan Kuala Kedah Tidak Menyala
4 July 2020 | PCN 17/2020
Pelampung Pandu Arah 1G Dan 2R Di Perairan Kuala Kedah Tidak Menyala
3 July 2020 | PCC 12/2020
Kerja-Kerja Pembinaan Liquid Bulk Terminal (Lbt5) Di Dalam Kawasan Pelabuhan Klang
1 July 2020 | NTM 98/2020
Unknown Wreck Sunk In Sungai Manjung Lumut Waters
30 June 2020 | PCC 11/2020
Makluman Aktiviti Mendalamkan (Penyelenggaraan) Parit Muara Sungai China, Daerah Melaka Tengah Oleh Jabatan Pengairan Dan Saliran Melaka
28 June 2020 | PCE 04/2020
Pemakluman Pewujudan Kawasan Berlabuh Secara Sementara Di Had Pelabuhan Tok Bali, Kelantan
21 June 2020 | PCE 03/2020
Pemakluman Aktiviti Pengangkutan Pasir Dari Muara Kuala Ibai Ke Pesisir Pantai Kampung Seberang Takir
16 June 2020 | PCN 16/2020
Pelampung Pandu Arah 1G Di Perairan Kuala Kedah Rosak Dan Tidak Menyala
27 May 2020 | PCLAB 10/2020
Pembatalan Kad Saringan Kesihatan Bagi Pergerakan Anak Kapal Semasa Wabak COVID-19
27 May 2020 | PCLAB 11/2020
Prosedur Kepada Pengusaha Bot Penumpang & Feri Penumpang
20 May 2020 | PCLAB 09/2020
Penetapan Saringan Kesihatan Terhadap Kapal yang Pertama Kali Berlabuh di Perairan Wilayah Persekutuan Labuan
20 May 2020 | PCLAB 08/2020
Pembatalan Kad Saringan Kesihatan Bagi Pergerakan Anak Kapal Semasa Wabak COVID-19
12 May 2020 | PCLAB 07/2020
Penetapan Pintu Masuk Utama Bagi Perkhidmatan Teksi Air dan Larangan Mengadakan Aktiviti Sosial Laut di Wilayah Persekutuan Labuan
10 May 2020 | PCN 15/2020
Lanjutan Tempoh Tamat Kuatkuasa Pekeliling Pelabuhan Bil. 13/2020 Di Wilayah Utara
10 May 2020 | PCS 20/2020
Pembetulan Terhadap Pekeliling Pelabuhan 19/2020 : Pindaan Koordinat-Koordinat Kawasan Survei Batimetri Di Had Pelabuhan Johor, Johor
8 May 2020 | PCLAB 06/2020
Pemakluman Kad Saringan Kesihatan Bagi Pergerakan Anak Kapal Semasa Wabak COVID-19
6 May 2020 | PCS 19/2020
Aktiviti Survei Multi Beam Batimetri Di Dalam Had Pelabuhan Johor Bahru & Had Pelabuhan Tanjung Pelepas, Johor
5 May 2020 | PCN 14/2020
Pemakluman Posisi Bersauh Kapal KD Perantau Bagi Perlaksanaan Cerapan Arus Di Sekitar Perairan Pelabuhan Lumut