Saya sangat berbesar hati, jika pihak Jabatan Laut dapat memberi maklumat lanjut berkenaan STCW 78 pindaan 2010 untuk Elect Technical Officer yang sedia ada berkenaan garis panduan untuk mendapatkan Perakuan

English

Bagi pelaut yang telah sedia ada dan berkhidmat sebagai jurutera electrik diatas kapal ,pihak Jabatan Laut Malaysia akan menjalankan penilaian (oral examination) sebelum mengeluarkan sijil perakuan kekompetenan (ETO). Mohon tuan dapat mendapatkan maklumat dari masa ke semasa berkenaan notis JLM didalam website http://www.marine.gov.my/jlm/index.asp