Saya ingin mendapat maklumat lebih lanjut berkenaan Perakuan kekompetenanberdasarkan STCW 78 pindaan 2010 dan pembangunan kursus bagi semua Jurutera Elektrikal

English

Seperti sedia maklum tempoh peralihan kuatkuasa STCW 78 (pindaan 2010) adalah selama 5 tahun bermula 1 jan 2012.Semua institusi yang diluluskan oleh Jabatan Laut Malaysia akan menguna pakai semua kehendak yang disyaratkan didalam STCW dan seterusnya semua kursus-kursus baru akan dijalankan bermula pertengahan 2014. Electrical Technical Officer masih didalam pembinaan module dan kursus tersebut akan ditawarkan pada pertengahan 2014.