Jika sebuah kapal ingin memiliki lebih dari satu Dokumen Keanggotaan Selamat apakah keperluan-keperluan yang perlu dipenuhi?

English

Sebuah kapal boleh memiliki lebih dari satu Dokumen/Perakuan Keanggotaan Selamat bergantung pada satu-satu jenis pelayaran iaitu 'Domestik, Pesisir Pantai atau Tanpa Had'. Keperluan-keperluan yang perlu dipenuhi adalah seperti yang digariskan dalam NPM7/2009.