Berapakah bayaran yang dikenakan bagi permohonan Dokumen Keanggotaan Selamat?

English

Bayaran akan dikenakan setelah permohonan diluluskan dan dokumen tersebut hanya akan diserahkan kepada pemohon setelah menjelaskan pembayaran. Jumlah yang perlu dibayar adalah bergantung pada jenis permohonan seperti yang dinyatakan dalam NMPM6/2010.