Berapa lamakah tempoh sahlaku Dokumen/Perakuan Keanggotaan Selamat?

English

Tempoh sahlaku Dokumen/Perakuan Keanggotaan Selamat adalah selama lima tahun.