Berapa lamakah proses pengeluaran Dokumen Keanggotaan Selamat?

English

Permohonan Dokumen Keanggotaan Selamat akan diproses dalam tempoh satu (1) bulan berdasarkan tarikh penerimaan permohonan yang lengkap.