Apakah prosedur bagi memohohon pengecualian atau lanjutan ( exemption or extension ) dibawah keperluan SOLAS, MARPOL, COLREG, Load Line, SPS, HSC, MODU, PSSC and PC?

English
  • Permohonan boleh  dibuat dengan cara mengisi borang MSN 05/2008 dengan lengkap serta mendapatkan sokongan daripada Badan Klasifikasi yang di iktiraf(RO). Permohonan akan diproses dalam masa 3 hari bekerja sekiranya tiada masaalah.
  • Borang MSN 05/2008 boleh didapati di laman web www.marine.gov.my - notis - Notis Perkapalan Malaysia - Konvensyen Antarabangsa - Solas - Bab 1 - MSN 05/2008