• Penyelenggaran dan penggantian telefon PABX di Ibu Pejabat Laut, Wilayah Sabah ...Baca lagi