JABATAN LAUT SEMENANJUNG MALAYSIA,

PEJABAT LAUT WILAYAH SELATAN,

PETI SURAT 139,

80710 JOHOR BHARU.


PEKELILING PELABUHAN : NO. 2/2000

Tarikh : 20 Mac 2000

Kepada,

Semua masyarakat perkapalan dan nelayan.

KERJA-KERJA PEMBUANGAN  SISA PENGOREKAN DI MUKIM MINYAK BEKU, BATU PAHAT

Kawasan Pengorekan :-

Jeti di atas PTD 3077 Mukim Minyak Beku, Batu Pahat.

Kawasan Pembuangan Sisa Korekan :-

Latitude Longitude
a. 0147.00'N 10244.00E
b. 0147.00N 10244.50'E
c. 0146.50'N 10244.50'E
d. 0146.50'N 10244.00'E

 

Tempoh :-

24 jam sehari termasuk Hari minggu dan cuti umum.

 

Jangkamasa:-

Dari 20 Mac 2000 hingga 30 Jun 2000

 

Kapal yang terlibat :-

Landing Craft           : Singa Mas

Berpendaftaran        : Kucing

 

Semua masyarakat perkapalan dan nelayan dinasihatkan untuk belayar dengan berhati-hati dan menjauhi kawasan yang terlibat.

 

Sekian, Terima Kasih.

" BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"

 

Yang Benar,

 

 

(AZIZUDIN BIN MOHAMAD)

Ketua Bahagian Keselamatan Pelayaran.

b.p Pengarah Laut,

Wilayah Selatan.