JABATAN LAUT SEMENANJUNG MALAYSIA
NOTIS PERKAPALAN SAUDAGAR
Nombor Notis : JL 13/1998


Notis kepada Pemilik, Pengusaha, Nakhoda, Anak-anak Kapal dan Pusat latihan Pelaut.


TARIKH PEPERIKSAAN SIJIL KECEKAPAN LAUT BAGI TAHUN 1999

Dengan ini dimaklumkan bahawa tarikh-tarikh peperiksaan untuk Sijil-Sijil Kecekapan Laut Dek dan Injin bagi tahun 1999 adalah seperti berikut:

SIJIL KECEKAPAN LAUT DEK

GRED PEPERIKSAAN BERTULIS LISAN PUSAT PEPERIKSAAN
Pegawai Dek Kelas 1
Pegawai Dek Kelas 2
15 Mar
14 Jun
15 Nov
Terbuka Pelabuhan Klang
Pegawai Dek Kelas 3 08 Mar
21 Jun
22 Nov
Terbuka Pelabuhan Klang
Pegawai Dek Kelas 4 (Nakhoda)
Pegawai Dek Kelas 4
08 Feb
07 Jun
11 Okt
Selepas ujian bertulis Pelabuhan Klang
Pegawai Dek Kelas 5 (Nakhoda)
Pegawai Dek Kelas 5
11 Feb
09 Jun
04 Okt
Selepas ujian bertulis Pelabuhan Klang
Pulau Pinang
Johor Bahru
Kuala Terengganu
Kuching
Labuan
Pegawai Dek Kelas 6 (Nakhoda)
Pegawai Dek Kelas 6(Lisan sahaja)
Selepas tamat kursus Selepas tamat kursus Pelabuhan Klang
Pulau Pinang
Johor Bahru
Kuala Terengganu
Kuching
Labuan


SIJIL KECEKAPAN LAUT INJIN

GRED PEPERIKSAAN BERTULIS LISAN PUSAT PEPERIKSAAN
Pegawai Jurutera Laut Kelas 1 Di ALAM Terbuka Pelabuhan Klang (Untuk Lisan)
Pegawai Jurutera Laut Kelas 2 Di ALAM Terbuka Pelabuhan Klang (Untuk Lisan)
Pegawai Jurutera Laut Kelas 4 Tiada Terbuka Pelabuhan Klang (Untuk Lisan)
Pegawai Jurutera Laut Kelas 3 17 Mei
30 Ogos
15 Nov
Selepas ujian bertulis Pelabuhan Klang
Pulau Pinang
Johor Bahru
Kuching
Labuan
Pegawai Jurutera Laut Kelas 5 03 Mei
24 Ogos
01 Nov
Selepas ujian bertulis Pelabuhan Klang
Pulau Pinang
Johor Bahru
Kuching
Labuan
Pegawai Jurutera Laut Kelas 6 22 Feb
23 Ogos
02 Nov
Selepas ujian bertulis Pelabuhan Klang
Pulau Pinang
Johor Bahru
Kuching
Labuan

  1. Sekiranya tarikh peperiksaan jatuh pada hari Kelepasan Am, peperiksaan tersebut akan diadakan pada hari berikutnya.
  2. Semua permohonan untuk mengambil peperiksaan hendaklah di kemukakan di pusat-pusat peperiksaan Jabatan Laut Semenanjung Malaysia, Jabatan Laut Sarawak (Kuching) dan Jabatan Laut Sabah (Wilayah Pesekutuan labuan), sekurang-kurangnya 30 hari sebelum tarikh peperiksaan.


(MUHAMMAD ABDUL BASAR BIN TAJI)
b.p. Ketua Pengarah Laut
Semenanjung Malaysia

Ibu Pejabat Laut Semenanjung Malaysia
Peti Surat 12,
42007 PELABUHAN KELANG

Tarikh: 14 hb Disember 1998